Schrif­te­lijke vragen Vervolg­vragen doneer­ringen voor statie­geld­flesjes en -blikje


Indiendatum: 5 jun. 2023

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Vorig jaar hebben de raadsleden Klokkenburg (ChristenUnie/SGP) en Smit (PvdD) vragen gesteld over een pilot met doneerringen.

Het college gaf toen aan er (nog) niet open voor te staan. Inmiddels is er een jaar verstreken en hebben zich een aantal ontwikkelingen voorgedaan. Zo hebben inmiddels nog meer gemeenten zogenaamde doneerringen geplaatst op lokale prullenbakken (waaronder Rotterdam en Utrecht) en wordt er statiegeld op blikjes geheven.

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stellen de raadsleden Judith Klokkenburg (ChristenUnie/SGP), Robin Smit (PvdD) en Dennis Groenewold (D66) de volgende vragen:

1) Heeft het college inmiddels contact gehad met andere steden waar de doneerringen zijn
geïnstalleerd? Zo ja, wat zijn de ervaringen in deze steden?

2) Is het college van mening dat doneerringen nog meer van toegevoegde waarde kunnen zijn nu
er ook statiegeld op blikjes wordt geheven? Zo nee, waarom niet?

3) Is het college bereid, in navolging van andere steden, een pilot te starten met de doneerring of
iets soortgelijks (zoals de doneerbuis in Rotterdam)

Judith Klokkenburg
ChristenUnie/SGP
Robin Smit
Partij voor de Dieren
Dennis Groenewold
D66

Indiendatum: 5 jun. 2023
Antwoorddatum: 4 jul. 2023

De raadsleden mevrouw Klokkenburg-Reedeker en de heren Smit en Groenewold hebben op 5 juni 2023 een brief met daarin drie vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht. Overeenkomstig artikel 30 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.

Vorig jaar hebben de raadsleden Klokkenburg (ChristenUnie/SGP) en Smit (PvdD) vragen gesteld over een pilot met doneerringen. Het college gaf toen aan er (nog) niet open voor te staan. Inmiddels is er een jaar verstreken en hebben zich een aantal ontwikkelingen voorgedaan. Zo hebben inmiddels nog meer gemeenten zogenaamde doneerringen geplaatst op lokale prullenbakken (waaronder Rotterdam en Utrecht) en wordt er statiegeld op blikjes geheven.

1. Heeft het college inmiddels contact gehad met andere steden waar de doneerringen zijn geïnstalleerd? Zo ja, wat zijn de ervaringen in deze steden?

Ja. Het college heeft contact gehad met andere steden waar de doneerringen zijn geïnstalleerd. De ervaringen zijn wisselend. Breda, de eerste Nederlandse stad die een proef deed met de ringen heeft ze inmiddels verwijderd. Er werd te weinig gebruik van gemaakt omdat niet iedereen begreep waar de ring voor was bedoeld. Ook in Eindhoven wist slechts 28% van de bevraagden waar de ringen voor dienden. Tijdens de proef werd soms ander afval in de ring aangetroffen, zoals glazen flesjes. De andere G4-steden zijn recent (april/mei 2023) gestart met kleinschalige pilots. Hiervan is het nog te vroeg om te zeggen wat voor resultaten de pilots opleveren. We hebben contact met de andere G4-steden en informeren regelmatig naar de vorderingen van deze pilots.

2. Is het college van mening dat doneerringen nog meer van toegevoegde waarde kunnen zijn nu er ook statiegeld op blikjes wordt geheven? Zo nee, waarom niet?

Het heffen van statiegeld op blikjes heeft geen invloed van de mening van het college over doneerringen. Bewoners kunnen bij innamepunten zoals supermarkten en tankstations terecht voor het inleveren van zowel statiegeldblikjes als flesjes. Een recente ontwikkeling is dat soms huisvuilzakken worden opengesneden voordat de inzamelaar langs is geweest en dat de afvalbakken in de openbare ruimte worden doorzocht op statiegeldflesjes en blikjes. Hierdoor ontstaat zwerfafval. We zijn alert op deze ongewenste ontwikkeling en handhaven waar mogelijk. Ondanks eerder genoemde bezwaren (RIS312387) zullen we daarom toch ook in Den Haag starten met een pilot waarbij doneerringen en/of -beugels worden ingezet. Hierbij kunnen we de al opgedane leerpunten bij eerdere pilots van andere gemeenten meenemen. We zijn op dit moment aan het inventariseren op welke locaties de pilot het meest kansrijk zou zijn. We denken hierbij vooral aan locaties waar veel bezoekers zoals toeristen komen

Ook in het Aanvalsplan Afval, dat rond de zomer naar de raad wordt verstuurd, hebben we aandacht voor het onderwerp statiegeld en initiatieven zoals doneerringen.

3. Is het college bereid, in navolging van andere steden, een pilot te starten met de doneerring of iets soortgelijks (zoals de doneerbuis in Rotterdam)?
Zie de beantwoording op vraag 2.


Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris,
Ilma Merx
de burgemeester,
Jan van Zanen

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen Illegaal parkeren in het duingebied

Lees verder

Schriftelijke vragen Hondenlosloopgebied Lekstraat

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer