Bijdrage Masterplan bereik­baarheid CID Binck­horst


1 juni 2023

Voorzitter,

Dank insprekers. Ik voel me wel verbonden met de bewoners van Rijswijk en Voorburg. Ik ben geboren aan de Broeksloot, groeide op in Leeuwendaal en fietste via de Prinses Mariannelaan naar school.

Voor ons ligt het Masterplan bereikbaarheid Binckhorst. Een enorm grootschalig project, waarvan de consequenties nog niet goed te overzien zijn. Het is hard nodig, maar mijn fractie heeft een aantal bedenkingen.

Ten eerste, de samenwerking met andere gemeenten. Dat is niet goed gegaan. In gesprekken met bewoners en raadsleden uit de Voorburg en Rijswijk, heb ik oprechte zorgen en klachten gehoord. De insprekers bevestigen dit ook weer. Den Haag heeft de reputatie van een arrogante grote stad die weinig rekening houdt met zijn buren. Een bulldozer met expansiedrift. En dat snap ik wel. En slecht en onbevredigend participatieproces. Wij worden als Haagse raad niet echt ingelicht over de zorgen die in buurgemeenten spelen. Er is geen contact met collega raadsleden. Waarom is dat nooit georganiseerd, vraag ik aan de wethouder? Het werkbezoek dat onlangs is gehouden stopte bij de gemeentegrens. Het is de hoogste tijd om een uitgestoken hand te bieden aan onze buren.

Ten tweede, het groen en de ecologische zones. We zien dat dit tracé ten koste van groen zal gaan en langs of door een ecologische zone loopt. Er zijn ambitieuze groenplannen nodig om op te wegen tegen de enorme hoeveelheid extra mensen en verkeer die het gebied kan verwachten, maar het lijkt er niet op dat daar al mee begonnen is. Wanneer kunnen we hier de eerste onderzoeken naar verwachten?

En kan de wethouder garanderen dat de ecologische zone niet wordt aangetast, en dat waar het echt niet anders kan, dit dubbel en dwars gecompenseerd wordt?

Dan inhoudelijk, voorzitter. Dit Masterplan is erg ambitieus. Het lezen ervan roept aardig wat vraagtekens op. “Mogelijk is daarvoor het realiseren van een of twee ongelijkvloerse kruisingen voor de HOV-tram noodzakelijk.” “Mogelijk is voor de aanleg van de HOV-verbinding een klein deel van het gebouw van Bink36 nodig.”

Als raad kunnen wij toch niet akkoord gaan met dit plan als er nog geen idee of dekking is voor het hele deel door de Sporendriehoek?

Ook zet mijn fractie nog wel risico’s in de tijdlijn. Duizenden mensen zullen al in het gebied wonen voor de HOV lijn is aangelegd, voor het fietsnetwerk is gerealiseerd. Hoe wordt dit nou goed opgevangen? Ook worden de lijnenstudies pas in een volgende fase gedaan. We weten dus nog niet wat precies het effect op het OV gaat zijn, maar worden wel geacht al in te stemmen met dit plan.