Bijdrage Valk-Heijns­dijk­straat


1 juni 2023

Voorzitter,

Elizabeth Valk Heijnsdijk is met het eerste vegetarische restaurant in Nederland, Pomona, een belangrijke grondlegger geweest van het vegetarisme in Den Haag, en in Nederland. Ook was zij een belangrijke feministe. We zijn blij te horen dat de gemeente dit erkent en haar op de lijst voor potentiële straatnamen heeft gezet.

Wel hebben we nog een aantal vragen. De initiatiefnemers hadden een mooie plek voorgesteld, een nog naamloos pad in het Zuiderpark. In de buurt van Marie Jungiusweg, die ook betrokken was bij Pomona. Waarom wil het college niet dit door de buurt aangedragen voetpad vernoemen? Hoe wordt de afweging gemaakt om een uitzondering te maken op het beleid voor namen van voetpaden?

Daarnaast over de Lijst te vernoemen personen. Hoe wordt bepaald wanneer er een plek in de openbare ruimte vrijkomt, welke naam er wordt gebruikt? Is het college bereid met de initiatiefnemers verder in gesprek te gaan om te kijken waar een geschikte plek zou zijn voor een Valk-Heijnsdijkstraat?