Voorstel van het college inzake vast­stelling van het Beleidsplan Werk en Parti­ci­patie Den Haag 2023-2026,


Cie samen­leving

1 juni 2023

Voor de Partij voor de Dieren is het van belang dat iedereen zinvol en passend werk kan doen, dat aansluit bij wat iemand kan en wil. Het beleid dat we vandaag bespreken richt zich steeds meer op de menselijke maat . Dat is een goede insteek wat de pvdd betreft.

Wel een aantal vragen aan de wethouder.

We lezen dat steeds minder mensen genoodzaakt zijn gebruik te moeten maken van een bijstandsuitkering. Wanneer we daar meer op inzoomen lezen we daarentegen wel dat de huidige groep van inwoners die gebruik moeten maken van een bijstandsuitkering verandert en dat zij ander soort ondersteuning behoeven om te participeren. We zien bijvoorbeeld dat we door de corona crisis

nu steeds meer verhalen over inwoners met long covid blijkt uit een uitzending van Zembla. Op welke wijze nemen we deze ontwikkelingen mee in het gemeentelijk beleid?
De landelijke tendens is ook dat groep die nog altijd gebruik moeten maken van een bijstandsuitkering voor een groot deel 45 jaar of ouder is. Wij merken op dat de leeftijdscategorieën die in dit beleidsplan worden genoemd veel uiteen lopen. Het blijft daardoor onduidelijk hoe dit voor den haag is. Kan de wethouder verduidelijken hoe dit voor den haag is. En wat zij dan doet om leeftijdsdiscriminatie tegen te gaan?.

Dan de ondersteuning van maatschappelijk betrokken werkgevers. In het beleidsplan wordt genoemd dat we bijvoorbeeld de mogelijkheden verkennen en we afspraken maken met maatschappelijk betrokken werkgevers die binnen hun bedrijf beschutte werkplekken willen realiseren. Mijn partij is ook benieuwd naar concrete oplossingen op dit punt, namelijk subsidies ziet de wethouder bijvoorbeeld ook mogelijkheden om samen met maatschappelijk betrokken werkgevers te kijken naar het aansluitend maken van subsidieregelingen voor deze trajecten?


Interessant voor jou

Bijdrage Masterplan bereikbaarheid CID Binckhorst

Lees verder

Bijdrage Raad in de stad Scheveningen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer