Terugblik op de raad


31 November 2023

4 december 2023


Assumburgweg

Dit bouwplan speelt al langer in de gemeenteraad. Al eerder vroegen we aandacht voor dieren en groen bij dit bestemmingsplan, helaas vernietigde de Raad van State het bestemmingsplan onlangs alleen op gronden van het parkeren. Vanuit dit plan hebben we daarom een voorstel ingediend om in de toekomst ecologische verbindingszones bij bouwplannen te behouden.

Noodzetel
Broedplaatsen zijn onmisbaar voor kunst en cultuur in de stad. Toch neemt het aantal locaties af, zijn de wachtlijsten lang en gaan veel initiatieven verloren als (tijdelijke) locaties worden gesloopt of herbestemd. Ons voorstel om dit beleid eens goed te evalueren werd aangenomen.

Paarden manege
De bosjes van Pex kent een tweetal maneges. Door de jaren heen zijn er stukken bosgrond in gebruik genomen door de maneges. Dit is niet altijd in overleg met gemeente gegaan. Deze discussie speelt al langer en heeft er niet aan bijgedragen dat alle partijen met elkaar in gesprek bleven. Daarom hebben we ervoor gepleit dat de wethouder met de maneges in gesprek treedt om de balans tussen natuur en de bedrijven te bewaken.

Binnenhof
Ook sprak de raad over een deel van het ontwerp van het nieuwe Binnenhof. Bij de renovatie van de publieksentree van het Binnenhof zouden historische kastanjebomen gekapt worden. Ons voorstel om deze bomen niet zomaar te kappen werd aangenomen. We krijgen nu eerst te zien hoe het groen gecompenseerd wordt, voordat de vergunning verleend wordt.