Bijdrage Gevolgen kabi­nets­plannen stikstof voor Den Haag


Twee­mi­nu­ten­debat

21 september 2022

Voorzitter,

Als we deze brief lezen is er weinig hoop voor de Haagse natuurgebieden. We hebben het er al vaker over gehad. Wat we begrijpen is dat de Haagse bouwproductie plaatsvindt door intern salderen, maar er eigenlijk weinig verbetering te verwachten is voor de natuur. Graag een reactie van de wethouder. Het lichtpuntje wat we zien is de uitbreiding van de milieuzone. Kan de wethouder meer vertellen over wanneer de raad hierover wordt geïnformeerd? Kan de wethouder verder ingaan op de bouwplannen; welke bouwplannen hopen op externe salderingsruimte en welke kunnen volledig met interne ruimte tot stand komen?