Partij voor de Dieren wil cooling-down voor Schil­derswijk


14 augustus 2014

Naar aanleiding van de recente pro-Gaza en anti-IS demonstraties in de Schilderswijk voert de Haagse gemeenteraad vanavond een spoeddebat. De Partij voor de Dieren heeft haar grote zorgen geuit over de verwerpelijke gewelddadigheden, uitingen van discriminatie en toegenomen spanningen die de demonstraties teweegbrachten. In het belang van de veiligheid van de bewoners, is het noodzakelijk dat politici het hoofd koel houden en at de rust in de Schilderswijk terugkeert.

De Partij voor de Dieren heeft haar blijk van waardering uitgesproken voor het optreden van burgemeester Van Aartsen. De burgemeester heeft steeds, en vanavond weer in zijn verklaring, een duidelijke grens getrokken tussen vrijheid van demonstratie en haatzaaiing, discriminatie en geweld.

Voorop staat, dat een demonstratie niet ten koste mag gaan van inwoners van Den Haag. Voor de Partij voor de Dieren is persoonlijke vrijheid een van de beginselen, en vrijheid van demonstratie een groot goed. Maar vrijheid houdt op waar zij inbreuk maakt op de vrijheid en het welzijn van mens en dier.

Gegeven de kans op verdere escalatie is het zaak dat voorlopig geen demonstraties omtrent Gaza of IS plaatsvinden in deze woonwijk. De last die de demonstraties de bewoners van de Schilderswijk bezorgt is te groot. Welzijnsorganisaties luiden de noodklok over de onrust en angst die de demonstraties veroorzaken en de schade die zij toebrengen aan kinderen en kwetsbare jongeren. Ondernemers hebben hier ook onder te lijden en bovendien verslechtert het nog meer het onterecht het imago van de Schilderswijk.

De Partij voor de Dieren steunt dan ook het besluit van de burgemeester om demonstraties in de Schilderswijk tijdelijk te verbieden en voor demonstraties uit te wijken naar aangezen plekken, zoals het Malieveld.

Christine Teunissen, fractievoorzitter Haagse PvdD: “Het is nu hoog tijd voor een afkoelperiode. Voor rust in de Schilderswijk. In deze raadsperiode moeten we het onterechte imago van de Schilderswijk weer herstellen en de diepere oorzaken van radicalisering in de wijk aanpakken, zoals de torenhoge jeugdwerkloosheid. Schilderswijk is een wijk met toekomst”, aldus Teunissen.

Gerelateerd nieuws

Partij voor de Dieren wil opheldering omvang illegale dierenhandel Den Haag

Partij voor de Dieren Den Haag wil dat het college met een plan komt om illegale dierenhandel sneller op te sporen en aan ban...

Lees verder

Museum Meermanno schrapt fotosessie met roofvogel na oproep PvdD

Ter gelegenheid van de Haagse museumnacht van 6 september had Museum Meermanno een fotosessie met een roofvogel op het progra...

Lees verder