Schrif­te­lijke vragen Vreedzame demon­stranten aange­houden


Indiendatum: 7 jan. 2021

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Op 6 januari 2021 zijn er 14 demonstranten en een fotograaf bij het ministerie van EZK opgepakt door de politie. De demonstranten (Extinction Rebellion) en de fotograaf werden kort na de aanhouding weer vrijgelaten. De demonstratie werd grotendeels vastgelegd op de Facebook livestream van Extinction Rebellion NL[1].

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stellen de raadsleden de heren Barker (PvdD), Kapteijns (GroenLinks) en Wijsmuller (HSP) de volgende vragen:

 1. Is het college bekend met de demonstratie en de livestream die hiervan is opgenomen?
 2. De demonstranten begonnen rond 09:30 met hun actie bij het ministerie van EZK. Wanneer wist het college van de demonstratie?
 3. Toen bekend werd dat er een demonstratie plaatsvond, met welke instanties heeft overleg plaatsgevonden?
 4. Is er een afweging gemaakt of de demonstratie kon doorgaan? Zo ja, wat is die afweging en door wie is die afweging gemaakt? Graag een toelichting.

De demonstratie bestond uit een kleine groep (14) mensen die zonder (verkeers)hinder te veroorzaken en zonder leuzen te roepen of te zingen bij het ministerie van EKZ stond. Zij hielden 1.5m afstand en droegen mondkapjes. Zij hadden spandoeken en posters bij zich. Ook schreven zij met krijtverf op de ramen. Volgens de woordvoerder van de demonstranten vroeg de aanwezige politie of de verf wel op waterbasis was. Dit was het geval en de woordvoerder zei dat zij om 17:00 uur alles weer schoon achter zouden laten. Volgens de woordvoerder antwoordde de agent waarmee zij sprak met ‘goed, dan is het geen vernieling’.

 1. Wie heeft besloten om de demonstranten aan te houden? Op basis waarvan? Graag een toelichting.
 2. Waarom is besloten om de demonstratie geen doorgang te laten vinden? Onder welke voorwaarden zou een dergelijke demonstratie wel zijn toegestaan?
 3. Welke instructies zijn er uitgegaan naar de agenten die ter plaatse waren? Van wie kwamen deze instructies? Rondom welk tijdstip was dit? Graag een toelichting.
 4. Waarom en door wie is besloten tot aanhouding en afvoer van de demonstranten over te gaan? Zijn vooraf andere maatregelen ingezet, bijvoorbeeld een waarschuwing? Zo nee, waarom heeft de politie niet eerst een waarschuwing gegeven voordat men tot aanhouding overging?
 5. De demonstranten zijn na aanhouding zonder afdoeningsbeslissing snel weer vrijgelaten. Was de aanhouding onrechtmatig?
 6. Wat is de gebruikelijke termijn waarbinnen een afdoeningsbeslissing wordt genomen?
 7. Wat was het oordeel van de (hulp-)Officier van Justitie over de demonstratie en de aanhouding?
 8. Kan het college bevestigen dat er een fotograaf is aangehouden die geen onderdeel uitmaakte van de demonstranten? Zo ja, waarom is die aangehouden?
De fotograaf in kwestie is op de livestream te zien. Hij legt uit aan de politie dat hij geen onderdeel uitmaakt van de demonstratie, maar dat hij aanwezig is als fotograaf. Een van de agenten zegt “Er zit een heel groot verschil tussen fotografen, en wappies die met een camera lopen.”
 1. Wat vindt het college van dit soort uitspraken van een agent in functie?
 2. Heeft de politie gecheckt of mensen bij de demonstratie hoorden? Zo nee, waarom wordt dit niet zorgvuldiger gedaan?

Op de videobeelden is te zien dat de politie niet aangeeft op basis van welk strafbaar feit hij/zij de aanhouding verricht.

 1. Is het correct dat een agent altijd hoort te vermelden voor welk strafbaar feit iemand wordt aangehouden bij een arrestatie?
 2. Klopt het dat dat in deze situatie niet gebeurd is? Heeft de politie hier een verklaring voor gegeven?
 3. Wat is de mening van het college over deze gang van zaken?

Demonstreren is geen gunst, maar een grondrecht waaraan geen beperkingen mogen worden opgelegd tenzij de openbare orde, de verkeersveiligheid of de volksgezondheid in het geding zijn.

 1. Op welke grond is deze kleine vreedzame demonstratie ontbonden? Graag een toelichting.
 2. Kan het college een overzicht geven hoe vaak de afgelopen jaren in Den Haag een manifestatie of demonstratie niet is ontbonden ondanks het feit dat deze niet was aangemeld? Zo nee, kan hier een ruwe schatting van worden gegeven?
 3. Kan het college uitleggen waarom deze kleine manifestatie binnen een uur is opgedoekt terwijl er nog geen week geleden door de gemeente is meegewerkt aan een manifestatie in Duindorp voor een ongelimiteerde hoeveelheid deelnemers, die uren mocht doorgaan waarbij niet aan de coronamaatregelen werd voldaan? Graag een toelichting. Tussen de vragen kan de vragensteller nog nadere tekst invoegen. Deze mag de mening van de partij weergeven.


Robert Barker
Partij voor de Dieren

Arjen Kapteijns
GroenLinks

Joris Wijsmuller
Haagse Stadspartij


[1] https://www.facebook.com/20034...