Schrif­te­lijke vragen Groene driehoek West­duinweg en van Boisot­straat


Indiendatum: 11 feb. 2021

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Bij de kruising Westduinweg en van Boisotstraat, naast de Oranjeschool, bevond zich tot voor kort een groene driehoek. Tijdens een informatieavond zijn buurtbewoners geïnformeerd over plannen om de driehoek opnieuw in te richten. Gedurende de bijeenkomst is medegedeeld dat het om een natuurvriendelijke speelplaats zou gaan waarbij ⅓ deel groen over zou blijven. De indeling en het gebruik van soorten groen is niet ter sprake gekomen. De herinrichting is recentelijk afgerond.

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stelt het raadslid Robin Smit, Partij voor de Dieren, de volgende vragen:

1. Kan het college aangeven wat een natuurvriendelijke speelplaats van een natuuronvriendelijke speelplaats onderscheidt?

2. Kan het college aangeven of de heringerichte driehoek voldoet aan alle eisen die aan een natuurvriendelijke speelplaats worden gesteld?

3. Is het college bekend met de informatieavond waarop het ontwerp voor de nieuwe speelplaats is gedeeld met omwonenden? Hoe is die verlopen?

4. Kan het college aangeven wat de reden is geweest om het huidige stuk groen te kappen voor de aanleg van een speelplaats en door wie is dat besloten?

5. Kan het college aangeven hoeveel vierkante meter groen er is verdwenen? Komt dit terug in de directe omgeving?

6. Kan het college verhelderen wie de eigenaar is van het verdwenen stuk groen?

De indiener heeft signalen ontvangen van bewoners die het idee krijgen dat zij van het kastje naar de muur worden gestuurd als zij om verheldering vragen over het ontwerp en het aanpassen van het ontwerp. Uiteindelijk is ervoor gekozen aanzienlijk minder groen te behouden.

7. Kan het college aangeven waarom het oorspronkelijke ontwerp is aangepast ten opzichte van het ontwerp dat de bewoners tijdens de informatieavond hebben gezien? Hoe is die wijziging gecommuniceerd richting omwonenden? Hoe zijn de omwonenden na de informatieavond betrokken bij de plannen?

8. Kan het college aangeven hoe besloten is welk groen toe te passen in de nieuwe inrichting? Wie is daar verantwoordelijk voor geweest?

Inmiddels is de bewoners toegezegd dat meer en nieuw groen wordt toegevoegd op de locatie.

9. Kan het college aangeven wat voor groen wordt toegevoegd en wanneer het nieuwe en extra groen wordt gerealiseerd op de locatie?

Robin Smit
Partij voor de Dieren

Indiendatum: 11 feb. 2021
Antwoorddatum: 9 mrt. 2021

Het raadslid de heer Smit heeft op 11 februari 2021 een brief met daarin negen vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht.
Overeenkomstig artikel 30 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.

Bij de kruising Westduinweg en van Boisotstraat, naast de Oranjeschool, bevond zich tot voor kort een groene driehoek. Tijdens een informatieavond zijn buurtbewoners geïnformeerd over plannen om de driehoek opnieuw in te richten. Gedurende de bijeenkomst is medegedeeld dat het om een natuurvriendelijke speelplaats zou gaan waarbij ⅓ deel groen over zou blijven. De indeling en het gebruik van soorten groen is niet ter sprake gekomen. De herinrichting is recentelijk afgerond.

1. Kan het college aangeven wat een natuurvriendelijke speelplaats van een natuuronvriendelijke speelplaats onderscheidt?

Voor het gebruik van een natuurvriendelijke speelplaats worden natuurlijke materialen gebruikt, zoals boomstammen, houten speeltoestellen, losse keien en een groene afwerking. Voor het gebruik van een natuuronvriendelijke speelplaats wordt meestal gebruik gemaakt van o.a. kunststof, roestvrijstalen speeltoestellen, gebruik van betonnen elementen en als afwerking een stenen plein.

2. Kan het college aangeven of de heringerichte driehoek voldoet aan alle eisen die aan een natuurvriendelijke speelplaats worden gesteld?

Door veelvuldig gebruik door spelende kinderen is gebleken dat delen van het groen vertrapt zijn. We gaan aan de slag om de groene uitstraling te herstellen binnen de mogelijkheden van het huidige gebruik.

3. Is het college bekend met de informatieavond waarop het ontwerp voor de nieuwe speelplaats is gedeeld met omwonenden? Hoe is die verlopen?

Er is een brief verzonden naar alle omwonenden. Op de avond zelf zijn drie omwonenden komen kijken naar de plannen. De avond zelf verliep gemoedelijk en er werd al snel positief gereageerd op het plan.

4. Kan het college aangeven wat de reden is geweest om het huidige stuk groen te kappen voor de aanleg van een speelplaats en door wie is dat besloten?

De school had behoefte aan meer ruimte voor de kinderen. Samen met de medewerkers van de gemeente is er gekeken naar dit stukje. Er is besloten dat dit gebruikt kon worden op voorwaarde dat het een combinatie groen en spelen zou worden. Daarnaast diende de school ook de zorg voor dit pleintje op zich te nemen, zodoende ook het beheer en onderhoud van het plein. Wat is vastgelegd in een convenant.

5. Kan het college aangeven hoeveel vierkante meter groen er is verdwenen? Komt dit terug in de directe omgeving?

Er is op de benoemde locatie 450m2 groen weggehaald. In de nieuwe situatie is er 93m2 terug geplant. In de nabije omgeving West-Duinweg en Schokkerweg, is in 2019 en 2020 400m2 vaste planten en 307m2 siergrassen aangeplant.

6. Kan het college verhelderen wie de eigenaar is van het verdwenen stuk groen?

Eigenaar van het verdwenen stuk openbaar groen is de gemeente Den Haag.

De indiener heeft signalen ontvangen van bewoners die het idee krijgen dat zij van het kastje naar de muur worden gestuurd als zij om verheldering vragen over het ontwerp en het aanpassen van het ontwerp. Uiteindelijk is ervoor gekozen aanzienlijk minder groen te behouden.

7. Kan het college aangeven waarom het oorspronkelijke ontwerp is aangepast ten opzichte van het ontwerp dat de bewoners tijdens de informatieavond hebben gezien? Hoe is die wijziging gecommuniceerd richting omwonenden? Hoe zijn de omwonenden na de informatieavond betrokken bij de plannen?

Er hebben geen wijzigingen aan de plannen plaats gevonden. De bewoners hebben het originele en
daarmee uitgevoerde plan gezien. Er waren slechts drie bewoners aanwezig die avond.(zie vraag 3.)

8. Kan het college aangeven hoe besloten is welk groen toe te passen in de nieuwe inrichting? Wie is daar verantwoordelijk voor geweest?

In het groenplan was aangegeven welk groen (veelal inheems materiaal) er toegepast ging worden. In de lead was het stadsdeel. Het plan is tijdens de informatieavond geaccordeerd dus ook de toe te passen plantmaterialen. Inmiddels is de bewoners toegezegd dat meer en nieuw groen wordt toegevoegd op de locatie.

9. Kan het college aangeven wat voor groen wordt toegevoegd en wanneer het nieuwe en extra groen wordt gerealiseerd op de locatie?

De dode beplanting wordt verwijderd en opnieuw aangeplant met een mix van bladverliezende en groenblijvende soorten (o.a. meidoorn, kardinaalsmuts, taxus, olijfwilg). Ook zullen er extra planten worden toegevoegd. Voor het einde van het plantseizoen(november 2020-maart 2021) worden de planten aangeplant.

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris,
Ilma Merx
de burgemeester,
Jan van Zanen

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen Vreedzame demonstranten aangehouden

Lees verder

Schriftelijke vragen Non-proliferatieverdrag voor fossiele brandstoffen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer