Schrif­te­lijke vragen Non-proli­fe­ra­tie­verdrag voor fossiele brand­stoffen


Indiendatum: 2 feb. 2021

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

De steden Vancouver en recentelijk Barcelona hebben het Fossil Fuel Non-Proliferation Treaty Initiative onderschreven. Dit initiatief zet in op het komen tot een verdrag om fossiele brandstoffen uit te faseren. Het zet specifiek in op drie doelen: non-proliferatie van fossiele brandstoffen, uitfasering van wereldwijde fossiele-brandstofvoorraden en een vreedzame en rechtvaardige overgang naar een duurzame energievoorziening. Indieners van deze vragen willen Den Haag, stad van Vrede en Recht, oproepen zich aan te sluiten bij dit verdrag.

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stellen de raadsleden Robert Barker, Partij voor de Dieren; Joris Wijsmuller, HSP; en Lesley Arp, SP, de volgende vragen:

  1. Is het college bekend met het Fossil Fuel Non-Proliferation Treaty Initiative?

  2. De gemeente Den Haag streeft naar een klimaatneutrale stad in 2030. Deelt het college de mening dat deze doelstelling aansluit bij de doelen van het Fossil Fuel Non-Proliferation Treaty Initiative?

  3. Is het college het eens met het eerste uitgangspunt van het verdrag: dat gestopt moet worden met het zoeken naar en exploiteren van nieuwe kolen-, olie- en gasvoorraden?

  4. Is het college het eens met het tweede uitgangspunt van het verdrag: dat de productie van fossiele brandstoffen moet worden uitgefaseerd? En is het college het eens met de maatregelen die in het verdrag worden voorgesteld?

  5. Is het college het eens met het derde uitgangspunt van het verdrag: dat er sprake moet zijn van een vredige en rechtvaardige transitie? Deelt het college de mening dat hiervoor een duidelijk pad en proactief plan moet komen voor onder andere economische diversifiëring en het implementeren van koolstofarme oplossingen?

  6. Is het college bereid namens de stad Den Haag dit verdrag te onderschrijven? Zo nee, waarom niet?

  1. Sommige gemeenten hebben zich vroeger ‘kernwapenvrij’ verklaard middels bordjes onder de komborden. Is het college bereid om in Den Haag op soortgelijke wijze uiting te geven aan de fossielvrije of klimaatneutrale ambities? Zo nee, waarom niet?

Robert Barker
Partij voor de Dieren

Joris Wijsmuller
HSP

Lesley Arp
SP


Indiendatum: 2 feb. 2021
Antwoorddatum: 25 mrt. 2021

De raadsleden mevrouw Arp en de heren Barker en Wijsmuller hebben op 2 februari 2021 een brief met daarin zes vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht.
Overeenkomstig artikel 30 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.

De steden Vancouver en recentelijk Barcelona hebben het Fossil Fuel Non-Proliferation Treaty Initiative onderschreven. Dit initiatief zet in op het komen tot een verdrag om fossiele brandstoffen uit te faseren. Het zet specifiek in op drie doelen: non-proliferatie van fossiele brandstoffen, uitfasering van wereldwijde fossiele-brandstofvoorraden en een vreedzame en rechtvaardige overgang naar een duurzame energievoorziening. Indieners van deze vragen willen Den Haag, stad van Vrede en Recht, oproepen zich aan te sluiten bij dit verdrag.

1. Is het college bekend met het Fossil Fuel Non-Proliferation Treaty Initiative?

Ja.

2. De gemeente Den Haag streeft naar een klimaatneutrale stad in 2030. Deelt het college de mening dat deze doelstelling aansluit bij de doelen van het Fossil Fuel Non-Proliferation Treaty Initiative?

Ja.

3. Is het college het eens met het eerste uitgangspunt van het verdrag: dat gestopt moet worden met het zoeken naar en exploiteren van nieuwe kolen-, olie- en gasvoorraden?

Ja.

4. Is het college het eens met het tweede uitgangspunt van het verdrag: dat de productie van fossiele brandstoffen moet worden uitgefaseerd? En is het college het eens met de maatregelen die in het verdrag worden voorgesteld?

Ja.

5. Is het college het eens met het derde uitgangspunt van het verdrag: dat er sprake moet zijn van een vredige en rechtvaardige transitie? Deelt het college de mening dat hiervoor een duidelijk pad en proactief plan moet komen voor onder andere economische diversifiëring en het implementeren van koolstofarme oplossingen?

Ja.

6. Is het college bereid namens de stad Den Haag dit verdrag te onderschrijven? Zo nee, waarom niet?

Op dit moment is er nog geen sprake van een verdrag, wel van een oproep aan rijksoverheden om een verdrag op te gaan stellen. Het college blijft naar de rijksoverheid benadrukken dat het klimaatprobleem een urgent probleem is waar een wereldwijde aanpak voor nodig is. Het oordeel of dit non-proliferatieverdrag daarvoor het juiste middel is, laat gemeente Den Haag aan de rijksoverheid. Daarom ondertekent gemeente Den Haag deze oproep niet.

7. Sommige gemeenten hebben zich vroeger ‘kernwapenvrij’ verklaard middels bordjes onder de komborden. Is het college bereid om in Den Haag op soortgelijke wijze uiting te geven aan de fossielvrije of klimaatneutrale ambities? Zo nee, waarom niet?

Nee. Extra borden leiden af van de verkeersborden die nodig zijn voor verkeersveiligheid. Den Haag is daarom zeer terughoudend in het plaatsen van extra borden.

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris,
Ilma Merx
de burgemeester,
Jan van Zanen


Interessant voor jou

Schriftelijke vragen Groene driehoek Westduinweg en van Boisotstraat

Lees verder

Schriftelijke vragen Dim de oogverblindende Russische ambassade

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer