Terugblik op de raad


8 juni 2023

9 juni 2023

Handel zonder dieren

Ons voorstel om de handel met dieren aan banden te leggen werd aangenomen. Zo wordt verduidelijkt dat bij het gebruik van dieren een vergunning nodig is bij straathandel. Dit geldt onder andere voor papegaaienshows op de Scheveningse Boulevard. Deze vergunningsplicht komt de transparantie en handhaafbaarheid ten goede en zorgt ook voor ontmoediging van het gebruik van dieren.

Leefbare stad

We verdedigden ons voorstel Wonen in een leefbare stad. Hierin deden we voorstellen om de auto een minder belangrijke plek te geven in bouwbesluiten zodat er meer groen en beeldbepalende gebouwen behouden worden en meer sociale woningen worden gebouwd. Daarnaast wilden we een leefbaarheidseffectrapportage invoeren. Hiermee worden de gevolgen van bouwontwikkelingen in kaart gebracht, bijvoorbeeld om te kunnen bepalen of meer scholen of speeltuinen moeten komen als er meer inwoners bijkomen. Ondanks dat dit al meer dan 5 jaar wordt beloofd, bleven partijen als Hart voor Den Haag, D66, VVD en Groenlinks tegen dit voorstel stemmen. Ook de andere voorstellen werden door hun stem verworpen. Het enige voorstel dat het haalde was om in een eerder stadium groengevolgen van bouwplannen in kaart te brengen. Dit is al een belangrijke stap vooruit zodat meer groen kan worden behouden.

HOV Binckhorst

In de Binckhorst worden duizenden nieuwe woningen gebouwd. Het is belangrijk dat deze woningen een goede OV-verbinding krijgen. De Partij voor de Dieren juicht dit toe, maar heeft ook een aantal zorgen. Zo loopt de toekomstige tram langs/door een ecologische zone. Onze motie om die te beschermen, te compenseren en te versterken werd aangenomen. Ook ons voorstel om in een vroeg stadium onderzoek te doen naar stikstofuitstoot behaalde een meerderheid.

Een ander belangrijk punt, waar ook veel bewoners zich zorgen over maken, is wat het toevoegen van een nieuwe trambaan voor invloed gaat hebben op het huidige tramnet, op de leefbaarheid, het groen, het verkeer etc. Daarom dienden we ook een motie in met de SP om niet met de plannen in te stemmen voor er gedegen onderzoek is gedaan naar die effecten. Zo houden de gemeenteraden de regie over het tramnet.

Valk-Heijnsdijk

Valk-Heijnsdijk was oprichter van het eerste vegetarische restaurant en schreef het eerste vegetarische kookboek van Nederland. Daarom kwamen bewoners met een voorstel om een pad in het Zuiderpark naar haar te vernoemen. De gemeente wilde dit niet en daarom dienden we een motie hierover in. Evenveel mensen stemden voor als tegen de motie. Dus het is spannend of tijdens de volgende raadsvergadering deze motie wordt aangenomen.