‘Demon­stranten niet gelijk behan­deld’


PvdD wil ophel­dering over aanpak Boeren­protest

17 oktober 2019

Tijdens het Boerenprotest dat op 16 oktober in Den Haag plaatsvond, werden tientallen overtredingen gepleegd. Toch zijn slechts enkele demonstranten aangehouden en hoeven overtreders geen boetes te vrezen. ‘Een schril contrast met hoe de klimaatstakers zijn aangepakt,’ vindt raadslid Robin Smit. Hij stelt vragen aan het college over de ongelijke behandeling.

Op Twitter verschenen op 16 oktober vele berichten over de overtredingen door demonstrerende boeren. Demonstranten die aanwijzingen van de politie negeerden, winkelstraten inreden en snelwegen blokkeerden.

Zowel het Malieveld als de Koekamp stonden ‘s middags vol trekkers. De bezetting kwam voor Staatsbosbeheer, eigenaar van de twee groengebieden, onverwacht. Hoewel de gemeente van tevoren wist dat trekkers daar zouden kunnen worden opgesteld, is dit niet met Staatsbosbeheer overlegd. De voertuigen hebben voor € 27.000 schade aan het groengebied aangericht. Organisatoren van de demonstratie hebben Staatsbosbeheer achteraf aangeboden de schade te herstellen.

Trekkers bereikten daarnaast de winkelgebieden aan het Noordeinde, de Grote Marktstraat en de Turfmarkt. Deze gebieden waren voor de wandelende klimaatstakers verboden terrein, vanwege ‘een te groot risico van vermenging van demonstranten met winkelend publiek, toeristen en overige omstanders’.

‘Ik schrik van het chaotische verloop van deze demonstratie, in een stad waar honderden keren per jaar gedemonstreerd wordt,’ zegt Robin Smit, PvdD-raadslid. ‘Het kan niet zo zijn dat wie een trekker meebrengt en dreigementen uit, meer mag maken dan demonstranten te voet. Ik wil van het college weten waarom voor deze aanpak is gekozen.’

Update:
Het risico van een te zware belasting van de parkeergarage onder het Malieveld was al voor het boerenprotest bekend. Toch nam de gemeente pas na het protest voorzorgsmaatregelen om de veiligheid te garanderen. Naar aanleiding hiervan heeft de Partij voor de Dieren vervolgvragen gesteld.

Gerelateerd nieuws

Verzet PvdD, D66 en GL tegen bouw in Meijendel

De Rijksoverheid wil het gebied achter het Internationaal Strafhof herontwikkelen. De sportvelden moeten plaatsmaken voor nie...

Lees verder

Haagse raad wil groter Natura 2000-gebied

Tegen de nieuwbouwplannen achter het Internationaal Strafhof is veel protest ontstaan in de Haagse gemeenteraad. De raad wil ...

Lees verder