Verzet PvdD, D66 en GL tegen bouw in Meijendel


16 oktober 2019

De Rijksoverheid wil het gebied achter het Internationaal Strafhof herontwikkelen. De sportvelden moeten plaatsmaken voor nieuwbouw. Het gebied ligt pal naast het beschermd natuurgebied Meijendel & Berkheide. De Partij voor de Dieren, GroenLinks en D66 zijn tegen bouwen in het groen en willen de nieuwbouw daarom voorkomen.

Bouwen in het groen
In het coalitieakkoord staat aangegeven dat het groen in de Internationale Zone wordt beschermd. Toch wil het college op deze plek bouwen op sportvelden toestaan. Fractievoorzitter Robert Barker (PvdD): ‘Het stadsbestuur moet zich aan zijn woord houden: wat groen is moet groen blijven. Juist hier kunnen we de natuur meer ruimte geven.’

Stikstof
Natuurgebieden zijn gevoelig voor de stikstofuitstoot van verkeer. Daarom heeft de Raad van State recent bepaald dat natuurgebieden hier beter tegen moeten worden beschermd. Stikstof zorgt ervoor dat kwetsbare plantensoorten verdwijnen. Omdat nieuwbouw meer verkeer aantrekt, zal de nieuwbouw naast Meijendel het natuurgebied volgens de partijen aantasten. PvdD, D66 en GroenLinks stellen daarom voor niet in of naast het natuurgebied te bouwen en het beschermde gebied juist uit te breiden. Gemeenteraadslid Dennis Groenewold (D66): ‘Dit is geen goede plek om te bouwen. Laten we de unieke natuur met rust laten en de planten en dieren beschermen.’

Natura 2000
Meijendel is een van de 166 Nederlandse Natura 2000-gebieden. Deze gebieden zijn onder Europese regelgeving streng beschermd. De gemeente kan bij de Rijksoverheid aandringen op uitbreiding van het gebied. ‘Den Haag heeft juist meer groen en natuur nodig en niet minder. Dit gebied verdient bescherming en het liefst ook uitbreiding’, vindt Raadslid Mariëlle Vavier van GroenLinks.

Gerelateerd nieuws

Meerderheid gemeenteraad wil eco-bekers op evenementen

Een meerderheid van de Haagse partijen roept onder aanvoering van de Partij voor de Dieren de gemeente op om alleen nog herbr...

Lees verder

‘Demonstranten niet gelijk behandeld’

Tijdens het Boerenprotest dat op 16 oktober in Den Haag plaatsvond, werden tientallen overtredingen gepleegd. Toch zijn slech...

Lees verder