Motie Geef ruimte aan demon­straties


9 maart 2023

De raad van de gemeente Den Haag in vergadering bijeen op 9 maart 2023, ter bespreking van de Demonstratie A12.

Constaterende, dat:

 • vele organisaties mee hebben gedaan aan een solidariteitsdemonstratie naast de A12;

 • de burgemeester aangeeft dat ‘de demonstratie is gefaciliteerd’;

 • de politie meermaals heeft omgeroepen dat de solidariteitsdemonstratie op die plek niet was toegestaan en dat mensen gevorderd werden naar het Malieveld te gaan;

 • de politie daarbij omriep dat als mensen niet weg zouden gaan ze zouden worden aangehouden;

 • de politie ook mensen die op de stoep stonden persoonlijk heeft aangesproken en ditzelfde heeft aangegeven.

Overwegende, dat:

 • deze handelswijze in strijd is met het ‘faciliteren’ van een demonstratie;

 • verschillende mensen weg zijn gegaan omdat ze bang waren opgepakt te worden;

 • daardoor deze mensen hun grondrecht niet hebben kunnen uitoefenen.

 • de burgemeester gaat uitzoeken hoe dit heeft kunnen gebeuren;

 • het desondanks wenselijk is dat, ook gegeven de nieuwe demonstratie, duidelijkheid is rond toegestane demonstraties.

Verzoekt de burgemeester:

 • de politie aan te spreken op het feit dat zij meermaals heeft aangegeven dat de ‘gefaciliteerde’ demonstratie niet was toegestaan en mensen zouden worden aangehouden;

 • ervoor zorg te dragen dat dit in de toekomst niet meer gebeurt.

En gaat over tot de orde van de dag.


Robert Barker
Partij voor de Dieren

Lesley Arp
SP

Fatima Faïd
HSP

Janneke Holman
PvdA
Hera Butt
GroenLinks


Status

Verworpen

Voor

GroenLinks, Partij voor de Dieren, PvdA, DENK, Haagse Stadspartij, SP

Tegen

Hart voor Den Haag, D66, VVD, CDA, PVV, ChristenUnie/SGP