Amen­dement RTHA is niet bewezen belangrijk voor Den Haag


9 maart 2023

Amendement: RTHA is niet bewezen belangrijk voor Den Haag

Indiener: Leonie Gerritsen, Partij voor de Dieren

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 9 maart 2023, ter bespreking van de zienswijze conceptnotitie Reikwijdte en Detailniveau voor de luchthaven Rotterdam The Hague Airport.

Besluit om dictumpunt I te wijzigen door de dikgedrukte tekst toe te voegen:

  • het voorstel zienswijze op de concept-NRD RTHA in bijlage 1 vast te stellen met dien verstande dat de regel ‘Rotterdam The Hague Airport (RTHA) is belangrijk voor Den Haag als internationale stad van Vrede en Recht’ wordt geschrapt uit de zienswijze.


Toelichting:

Er is geen bewijs dat luchthaven Rotterdam The Hague Airport belangrijk is voor Den Haag. Internationale reizigers kunnen ook op andere manieren de stad bereiken, zoals met de trein, of via een andere luchthaven.

Leonie Gerritsen
Partij voor de Dieren
Mairan Sewtahal
PvdA
Maarten de Vuyst
GroenLinks
Lesley Arp
SPStatus

Verworpen

Voor

Hart voor Den Haag, VVD, CDA, DENK, PVV

Tegen

D66, GroenLinks, Partij voor de Dieren, PvdA, Haagse Stadspartij, SP, ChristenUnie/SGP