Motie Lucht­haven RTHA moet sluiten


9 maart 2023

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 09 maart 2023, ter bespreking van de Zienswijze conceptnotitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) voor de luchthaven Rotterdam The Hague Airport (RTHA).

Constaterende, dat:

  • de omwonenden van luchthaven Rotterdam The Hague Airport veel overlast ervaren van het geluid en de uitstoot van de hoeveelheid luchtbewegingen rondom de luchthaven;

  • het Planbureau voor de Leefomgeving heeft berekend dat de uitstoot van luchtvaart in 2050 hoger zal zijn dan de huidige uitstoot, ondanks verwachte innovatie;

  • even veel of meer gaan vliegen dus in strijd is met de klimaatafspraken van Parijs

  • de hoeveelheid vluchten drastisch zal moeten dalen om de schadelijke gevolgen van de luchtvaart te verminderen.

Overwegende, dat:

  • Den Haag ook prima te bereiken is via Schiphol;

  • RTHA voornamelijk voor korte vakantievluchten wordt gebruikt.

Van mening dat:

  • we als samenleving uiteindelijk minder zullen moeten vliegen.

Spreekt uit dat:

  • luchthaven RTHA, met uitzondering van de ‘maatschappelijke functies’ (zoals politiehelikopters) in 2050 moet worden gesloten.

En gaat over tot de orde van de dag.

Leonie Gerritsen
Partij voor de Dieren
Lesley Arp
SP
Maarten de Vuyst
GroenLinksStatus

Verworpen

Voor

GroenLinks, Partij voor de Dieren, PvdA, Haagse Stadspartij, SP, ChristenUnie/SGP

Tegen

Hart voor Den Haag, D66, VVD, CDA, DENK, PVV