Bijdrage A12 Demon­straties


27 september 2023

Voorzitter,

Ten eerste kan ik me aansluiten bij de vragen die de fractie van de SP heeft gesteld over het verhalen van zogenaamde inkomstenverlies op demonstranten. Het is te bizar voor woorden dat de gemeente voor rechtertje wil gaan spelen. Mijn fractie wil de burgemeester echt oproepen om zich bij zijn taak te houden van het faciliteren van demonstraties en het oordelen over te laten aan de rechter. Verder kan ik me ook aansluiten bij de inbreng van GroenLinks en PvdA over internationaal recht en mensenrechten. Als Amnesty International alarm begint te slaan over hoe het demonstratierecht in Den Haag, stad van Vrede en Recht, onder druk staat, is wat reflectie wel op zijn plaats. Het lijkt mijn fractie goed om een werkbespreking te houden, daarvoor zullen we nog een voorstel doen richting de commissie.

Mijn fractie heeft de ontwikkelingen rondom de marathondemonstratie van Exctinction Rebellion op de voet gevolgd. Meerdere keren hebben we ons daar flink over verbaasd. In een debat over een eerdere demonstratie op de A12 benadrukten we al het belang van een consistent optreden van de politie.

Dat optreden is de afgelopen tijd nogal veranderd. Het waterkanon werd steeds harder ingezet. Ook werd het waterkanon hard ingezet op groepen demonstranten die ingesloten waren door politiebusjes, waardoor ze dus niet weg zouden kunnen als ze dat zouden willen. Dit is een maatregel waarvan de burgemeester eerder zei dat hij dat nooit zou doen, waarom is hij hier op teruggekomen? De laatste dagen schitterden de waterkanonnen in afwezigheid. Erkent de burgemeester hiermee dat de inzet van het waterkanon niet effectief is? Los van het waterkanon heeft mijn fractie meer vraagtekens bij de methoden van de politie. Kan de burgemeester ingaan op de proportionaliteit van het gebruik van zogeheten bokkenpootjes en andere methoden om demonstranten los te wrikken? Nu opeens kiest de burgemeester ervoor dat politie elders harder nodig is. Wij zijn erg benieuwd waarom de lijn van de burgemeester constant verandert en waarom vandaag weer voor een compleet andere strategie wordt gekozen, graag een reactie.

Voorzitter, in 2021 is de motie ‘Geen demonstratie zonder muziek’ van de SP aangenomen en is het demonstratiebeleid daarop aangepast. Hoe rijmt de burgemeester deze motie met het weigeren van mensen met instrumenten en het zelfs afpakken van instrumenten van demonstranten, ook die gewoon op het Malieveld stonden? Dit lijkt mijn fractie ongegrond en in strijd met het beleid. Graag een reactie.

Dan de solidariteitsdemonstratie die ook elke dag aanwezig is. Onze fractie heeft zich verbaasd over de bejegening van mensen die gewoon naast de weg staan. Telefoons zijn afgepakt, mensen worden weggestuurd en weggeduwd. Ook worden mensen ongevraagd door de politie gefotografeerd. Graag een reactie van de burgemeester op welke grond demonstranten die niet op de weg, maar daarnaast staan, zo worden behandeld.