Bijdrage Jaar­wis­seling


27 september 2023

Voorzitter, terwijl ik mijn bijdrage aan het schrijven was, bedacht ik me weer hoe bizar het eigenlijk is dat we ieder jaar de jaarwisseling moeten evalueren. Ik vraag me af of dat ook zo is in landen waar wel een verbod op consumentenvuurwerk is. Weet de burgemeester dat misschien?

De Partij voor de Dieren blijft erbij dat een algeheel verbod op consumentenvuurwerk het doel moet blijven. De dieren die letterlijk in doodsangst verkeren, soms gewond raken of overlijden. De vervuiling van natuur en milieu. Mensen die bang zijn de straat op te gaan en mensen die vanwege trauma’s een aantal dagen hun huis moeten verlaten. Het is bizar hoeveel geweld en vernieling men voor lief neemt onder het mom van traditie. Daarom blijven wij strijden voor een landelijk verbod op vuurwerk, maar tot die tijd, is iedere pijl die minder wordt afgestoken er 1 en pakken we graag alle mogelijkheden aan om vuurwerk afsteken te ontmoedigen.

De inspreker vroeg zojuist al aandacht voor het vuurwerk dat het hele jaar rond wordt afgestoken. Mens en dier worden hiermee geterroriseerd. Wat kan de burgemeester meer doen om dit harder aan te pakken?

Dan vuurwerkvrije wijken. Mijn fractie is blij dat deze optie wordt verkend en is benieuwd naar de resultaten van deze maatregel. De burgemeester geeft aan dat er geen handhaving kan plaatsvinden, dat snapt mijn fractie, maar kunnen bewoners niet door de gemeente geholpen worden met het organiseren en trainen van buurtteams die op straat aanwezig kunnen zijn en die actief kunnen worden ingezet bij de communicatie?

Voorzitter, ook vindt mijn fractie het jammer dat er niet echt iets gedaan is met de resultaten van het vuurwerkoverlast meldpunt van de Partij voor de Dieren. Het is geen grootschalig onderzoek geweest, maar wat er wel duidelijk uitspringt is dat bewoners in Laak echt ongelofelijk veel last hebben van vuurwerk. Waarom wordt dit gegeven niet meegenomen in de evaluatie?

Burgemeester heeft het ook over handhaving van huidige vuurwerkvrije zones, zoals rondom verzorgingstehuizen en stadsboerderijen. Handhavers hebben zelf aangegeven dat dit moeilijk te handhaven is, omdat er geen duidelijke grens zichtbaar is vanaf waar deze zones gelden. Is het een mogelijkheid om deze zones iets groter te maken met bufferzones en met bijvoorbeeld sandwichborden en tijdelijke stoepgraffiti visueel duidelijk te maken vanaf waar de zones gelden? Wanneer krijgen we het overzicht van de vuurwerkvrije zones?

Voorzitter, dan nog een vraag over afsteekplekken, worden die nou wel of niet aangewezen, en zo ja, aan wat voor soort plekken moeten we dan denken? Hopelijk niet op een plek waar juist veel vogels zijn. Ook lezen we iets over drones en onbemensde vluchtsystemen van defensie? Wat wordt hier precies mee bedoeld? Kan de burgemeester dit uitleggen?