Bijdrage PUK Weige­lia­plein


27 september 2023

Voorzitter,

De Partij voor de Dieren staat voor renovatie op het Weigeliaplein. Dat is ons standpunt vanwege duurzaamheid, de belangen van bewoners, het groen, de dieren, cultuurhistorie, en het welzijn van de wijk en buurt. Talloze redenen pleiten voor grondig onderzoek naar deze optie. Ik loop er een aantal langs.

Ten eerste, het argument van Haag Wonen tegen renovatie stamt uit 2017. Dit is een gedateerd en verouderd perspectief. Hoewel, zoals nu blijkt in de stukken, Rijnland toen ook al aangaf dat renovatie goed mogelijk is, is er sinds 2017 een hoop veranderd. Bouwkosten en materialen zijn veranderd, renovatietechnologie en ervaringen met verduurzaming hebben zich sterk ontwikkeld. Het is niet verantwoord om vast te houden aan een 2017-onderzoek. Wat vindt het college hiervan? Graag een reactie van de wethouder.

Ten tweede: er bestaat geloofwaardige contra-expertise. Experts met relevante kennis hebben grondig naar de woningen gekeken en geconcludeerd dat renovatie sneller en goedkoper is, met uitstekende mogelijkheden voor verduurzaming. Bovendien is renovatie heel veel duurzamer dan sloop. Is het college bereid een onafhankelijk onderzoek naar de haalbaarheid en duurzaamheid van renovatie te laten uitvoeren?

Ten derde, bewoners en betrokkenen hebben wat mijn fractie betreft terechte redenen om aan de onafhankelijkheid van de eerdere onderzoeken en mededelingen te twijfelen. De Partij voor de Dieren begrijpt goed dat er echt iets moet veranderen om het vertrouwen van veel bewoners te kunnen herwinnen. Zo is het bizar dat complex 70 pas in december 2022 als bewonerscommissie erkend is, en dat het onderzoek uit 2017 jarenlang niet gedeeld is, hooguit als samenvatting. Wantrouwen los je niet op door mensen niet te erkennen en informatie achter te houden. Hoe reflecteert de wethouder op dit punt?

Voorzitter, er is nog veel meer te zeggen over het Weigeliaplein. Mijn fractie heeft ernstige twijfels over de voorgestelde verdichting op deze plek in de bestaande stad. De Partij voor de Dieren is tegen het vernietigen van het bestaande groen en het kappen van vele bomen om zogenaamd een groene impuls te geven. En, voorzitter, het gebrekkige onderhoud van de woningen gedurende de laatste decennia is een schandaal waar de bewoners onder te lijden hebben.

Voorzitter, toch vormen de bewoners en betrokkenen bij het Weigeliaplein een inspiratie. Het is een buurt die sociale verbondenheid kent, waar de bewoners de kwaliteit van hun buurt koesteren en waar mensen samenleven in een groene omgeving. Bewoners en betrokkenen zetten zich vol overgave in voor een duurzame renovatie, behoud van de buurt, en een gedeelde toekomst. De Partij voor de Dieren roept de gemeenteraad en het college op deze bewoners serieus nemen en een grondig en onafhankelijk onderzoek naar renovatie te ondersteunen.