Schrif­te­lijke vragen Omgangs­vormen demon­stranten


Indiendatum: 7 nov. 2022

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Zaterdag 15 oktober 2022 zijn 62 demonstranten gearresteerd bij een protest waarbij zij de A12 blokkeerden. Extinction Rebellion organiseert sinds medio 2019 als internationale actiegroep regelmatig creatieve, vreedzame en soms disruptieve demonstraties om aandacht te vragen voor de klimaatcrisis en om druk te zetten op onze regering. Den Haag, als gastheer van de regering maar ook van vele multinationals waartegen Extinction Rebellion actievoert, heeft vaak te maken met dit soort demonstraties.

In het geactualiseerde demonstratiebeleid uit 2021 (RIS308654) wordt gesteld dat het uitgangspunt bij demonstraties altijd faciliteren is. Demonstranten worden bij soortgelijke demonstraties steeds vaker in hoog tempo meermaals gewaarschuwd, waarna verschillende maatregelen worden genomen waaronder het verspreiden van de demonstranten, aanhoudingen en bestuurlijke verplaatsingen.

Ook bij het aanwijzen van locaties voor demonstraties gaat het proces niet altijd vlekkeloos. Nu met de nieuwe locatie van de Tweede Kamer is de vraag naar zichtbare alternatieve locaties nog steeds een vraag die niet naar tevredenheid van veel demonstranten is beantwoord.

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stelt het raadslid Robin Smit, Partij voor de Dieren, de volgende vragen:

1. Kan het college aangeven hoe vaak er inzet is gepleegd op een demonstratie van Extinction Rebellion vanaf 1 januari 2021?

2. Kan het college aangeven bij welke van deze door Extinction Rebellion georganiseerde acties er handhavend is opgetreden?

3. Kan het college aangeven bij welke van deze door Extinction Rebellion georganiseerde acties er gebruik is gemaakt van het middel ‘bestuurlijke verplaatsing’?

4. Kan het college aangeven hoeveel personen - uitgesplitst per door Extinction Rebellion georganiseerde actie - zijn gearresteerd, hoeveel hebben een proces-verbaal gekregen en hoeveel zijn er voor de rechter gedaagd?

5. Kan het college aangeven hoeveel van deze sancties daadwerkelijk hebben geleid tot het definitief opleggen van een boete, een door de rechter uitgesproken veroordeling, of een andere onherroepelijke straf?

Locatie voor demonstraties
6. In hoeverre gaat de politie voorafgaand aan (officieel) aangekondigde demonstraties in gesprek met de organisatoren? Kan het college aangeven op welke manier deze afweging wordt gemaakt?

7. Wat voor acties heeft het college ondernomen om samen met de organisatoren van
demonstraties te zoeken naar goede, zichtbare locaties voor hun demonstratie (met name
rondom de nieuwe locatie van het Tweede Kamergebouw)? En bij de route van een wandelend
protest?

8. Kan het college toelichten wat voor vrijheden organisatoren van grote demonstraties hebben,
zodra de oorspronkelijke locatie van een demonstratie niet wordt goedgekeurd en
aangedragen alternatieven het doel van een demonstratie beperken?

9. Welke ruimte heeft de politie om, na de toestemming van de burgemeester om over te gaan tot
handhaving, de manier van handhaven zelf in te vullen?

Robin Smit
Partij voor de Dieren