Bijdrage Warm­te­netten / warmte­con­cessie


Raad

15 februari 2024

Voorzitter,

tijdens het commissiedebat was bij bijna alle partijen de boodschap hetzelfde. Ga aan de slag, en snel een beetje. Of het nou gaat over grootschalig isoleren (HvDH), kleine buurtinitiatieven, het verduurzamen van portieken (VVD), een publiek warmtenet (GL) of voorrang voor lokale bronnen (CDA). We moeten alles uit de kast trekken om zo snel mogelijk en zo veel mogelijk te doen en ons niet blind te staren op grootschalige warmtenetten. Verzoekt het college:

  • in te zetten op een diversiteit aan kleinschalige pilots met verschillende kleinschalige warmteoplossingen;

  • hierbij expliciet ook aandacht te hebben voor (bewoners)initiatieven die aan de slag willen met elektrificatie door middel van warmtepompen of buurtbatterijen.