Bijdrage Aanpak Operatie Bomen­buurt


Raad

15 februari 2024

Voorzitter,

laat ik vanaf deze plek nogmaals de zeer betrokken bewoners van de Bomenbuurt bedanken voor hun inzet. Zowel bij het opstellen van de wijkvisie, als bij het informeren en betrekken van raadsleden tijdens de buurtwandeling. Mijn fractie is blij dat de langverwachte opknapbeurt nu snel van start gaat en er gewerkt kan worden aan een leefbaardere en groenere wijk.

Bij de wandeling door de Bomenbuurt viel op dat er enorm gretig gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheid een dakopbouw toe te voegen als woonlaag. Als de leefbaarheid daarmee niet in het geding komt, kan dit een goede manier zijn om woonruimte toe te voegen. En in versteende wijken kan het ook een kans bieden om te verduurzamen met een groen dak en zo bij te dragen aan de opgaaf voor klimaatadaptatie. Deze motie is geïnspireerd door de Bomenbuurt, maar gaat eigenlijk over de hele stad. Verzoekt het college:

  • te onderzoeken of het mogelijk is om een duurzaam dak voorwaarde te maken bij een nieuwe dakopbouw;

  • daarbij te bezien of met subsidies voor groene daken of extra kosten (deels) kunnen worden gedekt;

  • dit terug te koppelen aan de raad.

Interessant voor jou

Bijdrage Juliana van Stolberglaan 1 – herontwikkeling Koninklijk Conservatorium

Lees verder

Bijdrage Warmtenetten / warmteconcessie

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer