Den Haag stemt in met ambitieus 'Stuur op Klimaat' plan


26 januari 2024

In een belangrijke stap naar een duurzamere toekomst heeft de gemeenteraad van Den Haag het initiatiefvoorstel 'Stuur op klimaat' van D66 en de Partij voor de Dieren (PvdD) aangenomen. Dankzij dit voorstel komen er concretere, meetbare doelen richting een klimaatneutraal Den Haag in 2030.

Een Routekaart naar Duurzaamheid

Het voorstel introduceert een gedetailleerde routekaart richting de gestelde doelen. Deze routekaart is ontworpen om een duidelijk overzicht te bieden van de effecten van het huidige klimaatbeleid. Zo kan de gemeenteraad jaarlijks kijken of de gemeente nog op schema ligt en waar nodig aanpassingen doen in het beleid. ‘Het moet veel duidelijker zijn wat de impact van onze acties op de CO2-uitstoot in Den Haag is’, aldus raadslid Leonie Gerritsen.

Gezamenlijke Inspanning

D66 en de PvdD benadrukken met dit voorstel de urgentie van een gezamenlijke en duidelijke aanpak van de klimaatcrisis. ‘De aanhoudend hoge fossiele uitstoot in onze stad is onaanvaardbaar,’ zegt Gerritsen (PvdD). Dit initiatief is bedoeld om zowel de gemeente als haar inwoners en bedrijven te stimuleren tot het maken van klimaatvriendelijke keuzes.

Korte- en Langetermijndoelen

Naast lange termijn doelen voor 2030, benadrukt het voorstel het belang van onmiddellijke actie. "Alleen op die manier blijft een duurzaam Den Haag een zichtbaar en haalbaar doel blijven," stelt Gerritsen. Met 'Stuur op klimaat' zet Den Haag een belangrijke stap vooruit in haar ambitie om een groene, leefbare en klimaatneutrale stad te worden.

Lees het voorstel hier.


Gerelateerd nieuws

Gewonde mensen, doodsbange dieren en bekogelde hulpverleners: een nieuwe traditie?!

De eerste oproepen voor een vuurwerkverbod verschenen al in het nieuws, terwijl hulpverleners nog met man en macht hun best d...

Lees verder

Terugblik op de raad

Tijdens de raad van 25 januari werd het initiatiefvoorstel dat we indienden met D66 aangenomen. Een mooi succes, want wij vra...

Lees verder