Bijdrage Beant­woording vragen Stop Gasle­vering door Gazprom


1 september 2022

Voorzitter,

De stukken lezend, steeg de verbazing bij mijn fractie. Waar is de urgentie met het oplossen van het probleem? We hebben natuurlijk een gedwongen nieuwe gasleverancier nodig. Maar laten we het nog eens duidelijk stellen: het gaat nu om minder gas gebruiken. Besparen, in onze eigen gebouwen, onze inwoners helpen met besparen, alles uit de kast trekken om zo goed voorbereid mogelijk naar de winter te gaan. Het is crisis, ook door de extra kosten die zullen komen, zoals de 11 mln in Utrecht. Waarom handelt het college niet daarnaar? En waarom wordt de raad hier niet veel beter van op de hoogte gehouden van maatregelen ter besparing?

Voorzitter, onze schriftelijke vragen werden teleurstellend beantwoord. Plotseling, precies een week geleden, geeft het college ineens wél aan dat besparende maatregelen belangrijk zijn. Maar nog altijd niet dat zij de kant en klare campagne ‘Zet ook de knop om’ steunt. Waarom niet? Waarom zetten we niet alles op alles?

Ook worden besparende maatregelen voorbereid en nieuwe technieken onderzocht voor de gemeentelijke gebouwen. Kan de wethouder hier een concreet overzicht van geven? Wat wordt er daadwerkelijk gedaan en op welke termijn kunnen we resultaat verwachten? Sinds het klimaatpact waarin nagenoeg de hele raad aangaf het gemeentelijk vastgoed te willen verduurzamen is weinig gebeurd aan die panden. Graag een reactie wat nu anders zal worden gedaan.

Voorzitter, en helaas; een van de belangrijkste vragen in onze vragen blijft onbeantwoord. Namelijk: hoe bereiden wij ons voor op de situatie als warmte van fossiele brandstoffen schaarser wordt? Nu al zien we dat de prijzen van gas vele malen hoger zijn. Krijgen wij als raad dan pas, als de nood zeer hoog is, maatregelen ter beoordeling voorgelegd? Of kunnen we ons nu voorbereiden en hier voorstellen voor tegemoet zien?

Interessant voor jou

Bijdrage Voorgenomen besluit Shell verplaatsen fiscale vestiging naar Verenigd Koninkrijk

Lees verder

Bijdrage Nota dierenwelzijn

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer