Bijdrage Tran­si­tie­visie warmte


Raad

19 januari 2023


Voorzitter,

Helpt deze transitievisie echt de klimaatcrisis aanpakken? Ik denk dat het eerlijke antwoord nee is. Met deze visie blijft voor de helft van Den Haag onduidelijk wat het eindplaatje en de andere helft krijgt kruimels aan informatie. Zo verdwijnt een klimaatneutraal Den Haag in 2030 volledig uit zicht.

Voorzitter, het nadeel van een raadslid zijn die meerdere termijnen mag vervullen, is dat je weet wat de afgelopen jaren is gebeurd en dat je weet hoe weinig is veranderd in dit stuk. We hebben te maken met een klimaatcrisis en zitten vooral op onze handen. We bespreken nu een transitievisie voor de tweede keer waarbij nog steeds weinig zicht is op een aanpak van deze crisis. En voorzitter, de beantwoording in de commissie deed me erg denken aan de debatten van de afgelopen tijd. Een wethouder die zegt dat er nog allerlei stukken aankomen, dit pas het begin is en er nu actie komt. Het zou u misschien niet verbazen dat ik na jaren dit te heb aangehoord hier niet direct in geloof.

Voorzitter, dit stuk met de naam transitievisie gaat niet over de transitie en vertoont geen visie. Eigenlijk moet de transitievisie nog komen, want bij een transitievisie hoort een planning en fasering. Vandaar dat we samen met de HSP, SP en CU/SGP een amendement indienen met de titel ‘Maak werk van de transitievisie’.

Daarnaast is een grote lacune dat lage temperatuurbronnen een ondergeschoven kindje is. In de commissie verwees de wethouder naar de bronnenstrategie, terwijl alle hoge temperatuurbronnen al worden uitgerold. Vandaar de motie samen met de HSP, SP, CU/SGP en GroenLinks:

Verzoekt het college:

  • dit jaar, zo mogelijk samen met de bronnenstrategie, een concrete aanpak met doelen en acties op te stellen met het oog op de stimulering van lokale hernieuwbare (lage temperatuur) bronnen.

Tot slot, steun ik de moties om concreter te maken wat we gaan doen in de zogenoemde gele wijken. Die hebben namelijk nu niets aan de transitievisie.