Bijdrage Reken­ka­mer­on­derzoek LISE


Raad

19 januari 2023


Voorzitter,

Dank aan de Rekenkamer voor dit goede onderzoek. We hopen dat het college hier echt van leert en specifiek het LISE anders inricht dan nu het voornemen lijkt. Het onderzoek laat ook zien dat raadsleden eigenlijk weinig zicht hebben op het HEID. Dit terwijl wel veel gemeenschapsgeld hiernaar gaat. We missen een inhoudelijke verantwoording van deze middelen. Dit moet anders. Vandaar de volgende motie samen met GroenLinks:

Verzoekt het college:

  • om in overleg met de Stichting HEID ervoor te zorgen dat ten minste jaarlijks inhoudelijke verantwoording wordt afgelegd over de stichting en de onderliggende fondsen;

  • hierbij in elk geval jaarlijks te rapporteren over de (tussen)doelen van de fondsen van het afgelopen jaar en het komende jaar, in hoeverre die zijn behaald, welk effect is behaald en wat het komende jaar anders wordt gedaan om de doelen of meer effect te behalen.