Bijdrage de Beatrijs


Raad

19 januari 2023

Voorzitter.

Vrijplaats de Samenscholing was het eerste onderwerp waar ik mij als raadslid mee bezig mocht houden, en nu sta is hier weer, vast niet voor de laatste keer, een betoog te houden over het belang van vrijplaatsen. Wellicht had een hoop van deze ellende voorkomen kunnen worden als Den Haag gewoon een vrijplaatsenbeleid had. Dit had de wethouder natuurlijk eigenlijk moeten doen toen ze wist dat het pand op de Beatrijsstraat een andere bestemming zou krijgen. Nu rennen we achter de feiten aan en daar is niemand bij gebaat. Dus liever laat dan nooit de volgende motie, die ik indien met de SP, HSP en PvdA:

Verzoekt het college:

  • met spoed aan de slag te gaan met een vrijplaatsenbeleid en dit in Q3 van 2023 aan de raad voor te leggen;

  • hierbij inspiratie te putten uit ‘Expeditie Vrije ruimte’, het vrijplaatsendocument van Amsterdam.


Voorzitter, de Partij voor de Dieren zou het liefst zien dat de Samenscholing kan blijven waar zij zitten. Daarom steunen wij het voorstel ‘de Beatrijs’ van de Haagse Stadspartij. Dank ook aan de HSP voor het schrijven van dit mooie voorstel. Niet alleen zijn ze van onschatbare waarde voor de wijk, ook zou het echt een catastrofe zijn om alles en iedereen op straat te zetten en over maanden of jaren weer helemaal vanuit het niets te moeten beginnen. Dat kun je mensen toch niet aandoen? Wethouders, toon daadkracht, toon empathie en toon medemenselijkheid. Ik weet dat de wethouder en haar team achter de schermen al bezig zijn, maar zonder resultaten, zal de Samenscholing ten onder gaan. Laat de Samenscholing blijven en ga als de wiedeweerga aan de slag om een alternatieve locatie te vinden. Ook namens de SP, HSP en GroenLinks;

Verzoekt het college:

  • met een stofkam door de stad te gaan om een (tijdelijk) leegstaand pand te vinden waar de Samenscholing zich kan vestigen terwijl er wordt gewerkt aan een vrijplaatsenbeleid;

  • aan de raad te rapporteren welke panden hiervoor zijn onderzocht en op basis waarvan deze wel/niet geschikt worden bevonden.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Bijdrage eindrapport Jeugdombudsman leerlingenvervoer

Lees verder

Bijdrage Rekenkameronderzoek LISE

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer