Bijdrage Kijkduin Bad


Raad

19 januari 2023

Voorzitter,

We maken een nieuw Deltaplein. En wat is het eerste wat je tegenkomt als je Kijkduin binnen zou lopen? Touringcars.

En voorzitter, deze stationair draaiende touringcars zorgen voor enorme uitstoot. Voordat je Kijkduin binnenloopt kan je een mooie puf uitlaatgassen inademen. En deze gassen slaan ook neer op het naastgelegen natuurgebied. Om dit te voorkomen een amendement met de titel ‘Just Kiss and Ride’. Daarmee veranderen we de standplaats in een afzetplek.