Bijdrage Jaar­verslag welstands- en monu­men­ten­com­missie 2019-2020


Raad

19 januari 2023

Voorzitter,

De Partij voor de Dieren keurt het welstandsbeleid van de afgelopen tijd af. Telkens weer worden toezeggingen geschonden en verbetert er weinig. Dit ondanks dat de raad keer op keer heeft gevraagd om de welstandsnota aan te passen en het te evalueren. Het college dit ook heeft vastgelegd. Eerst zou dit in 2020 gebeuren, toen in 2021 en toen in 2022. Dit is uiteindelijk nooit gebeurd. En nu begint de nieuwe wethouder weer met dit toezeggingenspel.

Voorzitter, het zal u niet verbazen dat we er nu wel klaar mee zijn en het wachten zat zijn. Door dit getreuzel werken we de vergroening en verduurzaming tegen. Vandaar een motie samen met de HSP om hard een deadline vast te leggen:

Verzoekt het college:

  • om in het raadsvoorstel tot aanpassing van de welstandsnota de punten duurzaamheid, groen, natuurinclusiviteit en de beeldkwaliteit van dakopbouwen (beter) te verankeren;

  • dit voorstel tot aanpassing, eventueel tegelijk met de evaluatie, naar de raad te sturen waarbij de harde deadline het tweede kwartaal is (30 juni 2023).


Voorzitter, wij zien deze motie echt als een test voor deze nieuwe wethouder. Is de wethouder bereid om ons vertrouwen te winnen of gaat ze op de oude voet door?