Bijdrage Laak


Raad

19 januari 2023

Voorzitter,

Bewoners van Laak gaven tijdens een bewonersbijeenkomst aan dat zij behoefte hebben aan een vast contactpersoon in de wijk die zij kunnen bellen, mailen en appen. Een bekend gezicht, die de wijk kent. Iemand die de procedures van de gemeente kent en korte lijnen heeft met politie, pandbrigade en zorginstellingen. Vandaar de volgende motie:

Verzoekt het college:

  • om een pilot uit te voeren met een goed bereikbaar contactpersoon in Laak;

  • hierbij voorkeur te geven aan iemand die de wijk al goed kent.