Bijdrage Veilig­heidsplan


Raad

20 januari 2023

Voorzitter,

Om uitvoering te geven aan de gestelde ambitie van de regiovisie om zo snel mogelijk in te grijpen bij signalen van huiselijk geweld mist nog een belangrijk aspect: de dieren.

Dierenmishandeling is vaak een voorbode van huiselijk geweld. Al langer pleit de Partij voor de Dieren om de cirkel van geweld vroegtijdig te doorbreken zowel bij geweld tegen mensen als dieren. In het integrale veiligheidsplan is al langere tijd aandacht voor de link tussen dierenmishandeling en huiselijk geweld, in het regionale plan is dat helaas nog niet verankerd.

Dat moet anders. Zo gaan geweldplegers bijvoorbeeld buiten de eigen gemeente met het mishandelde dier naar een dierenarts waardoor het moeilijker is om een link te leggen met de thuissituatie.

Vandaar dat wij een amendement indienen om expliciet te maken om bij huiselijk geweld ook te letten op dierenmishandeling, want geweld richting mensen wordt vaak voorafgegaan door mishandeling van dieren. Niet alleen wij, maar ook de slachtoffers van huiselijk geweld hopen op uw steun.