De stad kleurt groen


8 november 2013

De Haagse Stadspartij en de Partij voor de Dieren hebben hun krachten gebundeld en samen een nieuw voorstel ingediend om Den Haag weer echt groen te later kleuren. “De stad kleurt groen” is een initiatiefvoorstel waarin de partijen praktische maatregelen aandragen en vragen om een aanscherping van het huidige beleid om de kwaliteit en de hoeveelheid natuur en groen in de stad te laten toenemen.

Het dictum van dit initiatiefvoorstel luidt:

De raad van de gemeente Den Haag,

Gezien het initiatiefvoorstel ‘De stad kleurt Groen’ van raadsleden Gerwin van Vulpen van de fractie Haagse Stadspartij en Marieke de Groot van de Partij voor de Dieren.

Besluit het college te verzoeken:

I Vanuit één centraal punt een integraal groenbeleid te ontwikkelen dat er op gericht is om de omvang en de kwaliteit van de stedelijke natuur- en groengebieden zoals beschreven in de beleidsnota ‘Groen kleurt de stad’ te versterken en te behouden en, waar mogelijk, uit te breiden zoals beschreven onder het hoofdstuk Beleid aanscherpen en plannen aanpassen van dit voorstel;

II De praktische maatregelen uit dit initiatiefvoorstel zoals beschreven onder het hoofdstuk Praktische maatregelen uit te voeren en vanuit een integraal beleid te stimuleren en te ondersteunen;

De praktische maatregelen uit dit initiatiefvoorstel zoals beschreven onder het hoofdstuk praktische maatregelen in te passen in bestaande communicatie- en subsidieregelingen.

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van (datum).

Klik hier voor het hele initiatiefvoorstel.


Status

Ingediend

Voor

Tegen

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer