De Stad gaat voor Groen


Aangepast initi­a­tief­voorstel

3 oktober 2016

In 2013 hebben de Haagse Stadspartij en de Partij voor de Dieren hun krachten gebundeld en een nieuw voorstel ingediend om Den Haag weer echt groen te laten kleuren. Het college gaf destijds aan te komen met een nieuw groenbeleid. Het advies was dit nieuwe beleid af te wachten. Onlangs heeft het college de Agenda Groen voor de Stad gepresenteerd. De Partij voor de Dieren en de Haagse Stadspartij hebben naar aanleiding van deze Agenda Groen voor de Stad besloten hun iniatiefvoorstel te herschrijven en opnieuw in te dienen. Zij zijn namelijk van mening dat het college te weinig concrete maatregelen treft om de stad daadwerkelijk groener te maken. De partijen dragen in hun voorstel praktische maatregelen aan en vragen om een aanscherping van het huidige beleid om de kwaliteit en de hoeveelheid natuur en groen in de stad te laten toenemen.

Lees het initiatiefvoorstel De Stad gaat voor Groen hier.Status

Ingediend

Voor

Tegen

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer