Amen­dement Doe dan tenminste struiken


7 september 2023

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 07 september 2023, ter bespreking van de kadernota Openbare Ruimte - Kwaliteit door samenhang - Openbareruimtebeleid tot 2030.

Besluit om de volgende tekst (p. 69):

  • Dat betekent dat er geen bomen worden geplant als de ondergrondse ruimte niet voldoet en bijvoorbeeld de snelheid van de weg wordt afgewaardeerd als er onvoldoende ruimte voor fietspaden is.

Te vervangen door de volgende tekst:

  • Dat betekent dat er geen bomen worden geplant als de ondergrondse ruimte niet voldoet. Wanneer de ondergrondse ruimte niet voldoet, wordt gekozen voor ander groen, zoals hagen, struiken of andere (lagere) beplanting. Ook wordt bijvoorbeeld de snelheid van de weg afgewaardeerd als er onvoldoende ruimte voor fietspaden is.

Toelichting:

We begrijpen de wens van het college om bomen te planten in plantvakken met voldoende ondergrondse ruimte. Helaas wekt de bestaande tekst de indruk dat het college bij een tekort aan ondergrondse ruimte helemaal geen groen toevoegt aan de openbare ruimte. Zo’n drastische conclusie lijkt de Partij voor de Dieren niet nodig. Ook als er onvoldoende ondergrondse ruimte is voor bomen, is er vaak wel voldoende voor hagen, struiken of andere (lagere) beplanting. Het is verstandig om die vergroeningskansen te pakken.

Leonie Gerritsen

Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, DENK, Haagse Stadspartij, SP, PVV, ChristenUnie/SGP, Forum voor Democratie

Tegen

Hart voor Den Haag, D66, VVD, GroenLinks, PvdA, CDA