Schrif­te­lijke vragen Richtlijn Groene Tuin in Den Haag?


Indiendatum: 29 nov. 2021

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

De gemeente Breda heeft een nieuw ‘Groenkompas’ gepresenteerd met ambities en doelstellingen om de stad te vergroenen. Breda gaat een minimaal oppervlaktepercentage levend groen als eis hanteren bij nieuwe bouwplannen. Deze eis wordt opgenomen in het omgevingsplan/bestemmingsplan. De Partij voor de Dieren is benieuwd of het college dit middel ook wil toepassen om zijn doel van een groenere stad dichterbij te brengen.

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stelt het raadslid Robert Barker, Partij voor de Dieren, de volgende vragen:

  1. Is het college bekend met het Bredase Groenkompas (bijlage 1)?

De hoogte van het percentage is afhankelijk van de perceelgrootte, volgens de hieronder geciteerde tabel:

Oppervlakte perceel

Min. Percentage groen

125 - 150 m2

5%

150 – 250 m2

10%

250 – 500 m2

15%

500 – 1.500 m2

30%

1.500 – 2.000 m2

40%

2.000 – 5.000 m2

50%

> 5.000 m2

60%

  1. Is het college bereid om het minimumpercentage levend groen bij alle nieuwe bouwontwikkelingen in Den Haag toe te passen om de stad te vergroenen? Zo ja, op welke termijn is het college bereid een concreet voorstel hiertoe te presenteren? Zo nee, waarom niet?

  2. Kan het college aangeven of de gemeente optreedt tegen versteende bestaande tuinen? Zo ja, op welke manier? Zo nee, waarom niet?

  3. Kan het college aangeven hoe de gemeente voorkomt dat Hagenaren hun tuinen steeds verder verstenen?

Robert Barker
Partij voor de Dieren

Indiendatum: 29 nov. 2021
Antwoorddatum: 19 jan. 2022

Het raadslid de heer Barker heeft op 30 november 2021 een brief met daarin vier schriftelijke vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht. Overeenkomstig artikel 30 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoordt het college deze schriftelijke vragen als volgt.

De gemeente Breda heeft een nieuw ‘Groenkompas’ gepresenteerd met ambities en doelstellingen om de stad te vergroenen. Breda gaat een minimaal oppervlaktepercentage levend groen als eis hanteren bij nieuwe bouwplannen. Deze eis wordt opgenomen in het omgevingsplan/bestemmingsplan. De Partij voor de Dieren is benieuwd of het college dit middel ook wil toepassen om zijn doel van een groenere stad dichterbij te brengen.

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stelt het raadslid Robert Barker, Partij voor de Dieren, de volgende vragen:

1. Is het college bekend met het Bredase Groenkompas (bijlage 1)?

Ja, het college is bekend met het Groenkompas van de gemeente Breda.

De hoogte van het percentage is afhankelijk van de perceelgrootte, volgens de hieronder geciteerde tabel:

Oppervlakte perceel

Min. Percentage groen

125 - 150 m2

5%

150 – 250 m2

10%

250 – 500 m2

15%

500 – 1.500 m2

30%

1.500 – 2.000 m2

40%

2.000 – 5.000 m2

50%

> 5.000 m2

60%

2. Is het college bereid om het minimumpercentage levend groen bij alle nieuwe bouwontwikkelingen in Den Haag toe te passen om de stad te vergroenen? Zo ja, op welke termijn is het college bereid een concreet voorstel hiertoe te presenteren? Zo nee, waarom niet?

Nee, de gemeente ziet op dit moment geen mogelijkheden om dit publiekrechtelijk af te dwingen. Het college betrekt dit onderwerp bij het Omgevingsplan.

3. Kan het college aangeven of de gemeente optreedt tegen versteende bestaande tuinen? Zo ja, op welke manier? Zo nee, waarom niet?

Ja. Het college streeft naar zoveel mogelijk groen in de stad. In de openbare ruimte, in privétuinen en -gebieden en door natuurinclusief en klimaatadaptief te bouwen. Hiertoe is beleid vastgesteld dat gericht is op het klimaatbestendig maken van de stad1 en het vergroten van de biodiversiteit. Dit beleid wordt betrokken in nieuwbouwontwikkelingen en gebiedsontwikkelingen. Het college onderzoekt de mogelijkheden die de Omgevingsvisie en het Omgevingsplan hiertoe bieden. In ontwikkelingen waarbij de gemeente een grondpositie heeft, worden duurzaamheidseisen betrokken in het tot stand komen van de privaatrechtelijke overeenkomst. In ontwikkelingen waar de gemeente geen grondpositie heeft, ontvangt de ontwikkelaar advies over de kansen voor verduurzaming maar gelden de regels uit het Bouwbesluit. Met de woningbouwcorporaties zijn afspraken gemaakt over het terugdringen van verharding en extra vergroenen van de buitenruimte.

Den Haag zet samen met o.a. Duurzaam Den Haag en de website Het Haagse Groen in op campagnes om bewoners te motiveren en activeren zelf aan de slag te gaan in hun eigen tuin, straat en buurt. Zo doet Den Haag al 5 jaar mee aan operatie Steenbreek waarbij bewoners tegels kunnen inleveren in ruil voor vaste planten voor in de tuin. Duurzaam Den Haag verzorgt de deelname van de stad en doet dat zeer succesvol. Zo won Den Haag dit jaar de gouden schep met het NK Tegelwippen en is er in vijf jaar tijd al meer dan 40.000 m2 bestrating in groen veranderd. Ook is in november begonnen met het gratis aan bewoners uitdelen van 1.400 bomen. Daarnaast kunnen bewoners via het waterlabel, een kaart op de website van de Haagse klimaatatlas, opzoeken hoeveel water op hun kavel vastgehouden kan worden bij een extreme bui. De website van de gemeente Den Haag4 biedt bewoners daarbij informatie, o.a. over mogelijke inrichting en onderhoud van groene tuinen. Met deze informatie, acties en bijhorende voorlichting maken we bewoners bewust van het belang van minder verharding en meer groen in de tuin.

Kan het college aangeven hoe de gemeente voorkomt dat Hagenaren hun tuinen steeds verder verstenen?

Nee, voorkomen kan het college het niet. In het antwoord op vraag 3 hebben we aangegeven wat we er aan doen om verstening tegen te gaan.

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris,

Ilma Merx

de burgemeester,

Jan van Zanen

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen Kappen met kappen aan de Schenk

Lees verder

Schriftelijke vragen Oorlogsmonument Bezuidenhout

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer