Schrif­te­lijke vragen Oorlogs­mo­nument Bezui­denhout


Indiendatum: 6 dec. 2021

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

In december 2020 hebben de vier actieve geestelijke leiders in Bezuidenhout (pastoor, dominee, liberale rabbijn en orthodoxe rabbijn) een brief aan de burgemeester gestuurd met een verzoek voor het plaatsen van een herdenkingsmonument voor alle oorlogsslachtoffers en slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Dit monument zou tegen de kerktoren van Church of our Saviour, op de hoek van de Bezuidenhoutseweg en de Koningin Marialaan bevestigd worden. Deze kerk is sinds 11 november 2004 geregistreerd als gemeentelijk monument en ligt op de route van de zogenoemde Royal Mile, een wandelroute vol bezienswaardigheden van Paleis Noordeinde tot Huis ten Bosch. Uiteindelijk heeft de welstandscommissie de plaatsing afgewezen en sindsdien lijkt er weinig te gebeuren om dit initiatief een goede plek te geven.

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stellen de raadsleden Robert Barker, Partij voor de Dieren, Fatima Faid, Haagse Stadspartij, en Richard de Mos, Hart voor Den Haag, de volgende vragen:

  1. Is het college op de hoogte van het initiatief dat genomen is door inwoners van Bezuidenhout dat gesteund wordt door de geestelijk leiders?

  2. Erkent het college de waarde en het belang van dit herdenkingsmonument in de wijk? Zo ja, is het college voornemens dit te helpen realiseren?

  3. Indien het college vindt dat het monument wenselijk is en het college wil helpen bij de realisering, hoe gaat het college de realisering bevorderen?

  4. Heeft het college kennis genomen van de redenen van afwijzing door de welstandscommissie? Zo ja, wat waren de redenen van afwijzing van het verzoek?

  5. Gaat het college zich inzetten om een alternatieve locatie in de wijk te vinden voor het monument?

  6. Wat voor locaties worden momenteel overwogen? In hoeverre vindt het college het Stuyvesantplein een goede locatie voor dit monument?

  7. Welke gesprekken lopen er momenteel met betrekking tot het vinden van een geschikte locatie? Wie worden betrokken bij deze overwegingen?

  8. Zijn er gemeentelijke middelen of fondsen beschikbaar om dit monument te helpen realiseren?

  9. Wanneer kunnen de initiatiefnemers een reactie verwachten van de gemeente en op welke termijn kan het monument gerealiseerd worden?

Robert Barker

Partij voor de Dieren

Richard de Mos
HvDH/Groep de Mos
Fatima Faid
HSP