Rondvraag over De geplande bomenkap van 354 bomen in Natuur­netwerk Nederland gebied Nieuw-Vredenoord


Commissie Leef­om­geving

Indiendatum: 24 aug. 2023

1. Kan het college aangeven wat de geplande datum van de bomenkap op Nieuw-Vredenoord is?


2. Klopt het dat de gemeente het deel van het advies van de Adviescommissie Bezwaarschriften om een aanvullend voorschrift te verbinden aan de kapvergunning over de compensatie naast zich neerlegt?


3. Zo ja, waarom is het college niet bereid om ervoor te zorgen dat compensatie voldoet aan de Beleidsregel Compensatie Natuur van provincie Zuid-Holland?


4. Is het college bereid om niet tot kap over te gaan zolang de kapvergunning nog niet onherroepelijk is?


5. Is het college bereid om alternatieve opties voor waterGANG te onderzoeken, ook gegeven de signalen van experts dat dit wel degelijk mogelijk is?