Schrif­te­lijke vragen Water­kwa­liteit Madestein


Indiendatum: 9 aug. 2023

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

De waterkwaliteit in Park Madestein is al meerdere jaren op een rij slecht. De zwemlocatie Plassen Madestein-zuidzijde heeft voor het gehele zwemseizoen van 2023 een negatief zwemadvies (bijlage 1). Ook is er in de warme periode van afgelopen weken op beide zwemplekken in Park Madestein blauwalg geconstateerd (bijlage 2). Dit levert gezondheidsrisico’s op voor dier en mens. Als oorzaken wordt hoofdzakelijk de wateraanvoer vanuit het kassengebied aangewezen.

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stelt het raadslid Robin Smit, Partij voor de Dieren, de volgende vragen:


  1. Welke maatregelen is het college van plan te nemen om de waterkwaliteit op de zwemplekken te verbeteren?

  2. Kan het college aangeven wat de waterkwaliteit is van de hondenzwemplek? Zo nee, waarom niet?

  3. Heeft het college stappen ondernomen om ook hondenbezitters te attenderen op de kwaliteit van het water en de gezondheidsrisico’s voor honden?

  4. Kan het college aangeven of er honden of mensen gezondheidsproblemen hebben opgelopen als gevolg van de slechte waterkwaliteit?


Het college is van plan om grote werkzaamheden te verrichten in Park Madestein (RIS311976). In het voorontwerp staat ook een vispaaiplaats ingetekend.


  1. Kan het college aangeven wat de huidige waterkwaliteit is op de plek van de beoogde vispaaiplaats? Zo nee, waarom niet?

  2. Kan het college aangeven welke maatregelen eventueel nodig zijn om de waterkwaliteit op peil te krijgen, zodat het geschikt is voor een vispaaiplaats?


Robin Smit
Partij voor de Dieren