Schrif­te­lijke vragen Aanhou­dende gevaren voor honden op het strand


Indiendatum: apr. 2019

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Op 27 maart 2019 is op het Scheveningse strand een hond aangereden die het ongeluk niet heeft overleefd. Het is niet de eerste keer dat dit gebeurt. Al eerder stelde de Partij voor de Dieren deze gevaarlijke situaties aan de kaak in 2010 en 2013. Dit heeft nog niet geleid tot het voorkomen van deze gebeurtenissen. Wederom krijgt de fractie van de Partij voor de Dieren berichten binnen dat auto’s met hoge snelheden op het strand rijden. Nu zijn omwonenden en lotgenoten een petitie gestart voor een maximumsnelheid op het strand ter bescherming van mens en dier.[1] In korte tijd is deze petitie al door honderden mensen getekend.

[1] https://petities.nl/petitions/maximumsnelheid-op-het-strand

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stelt het raadslid Robin Smit, Partij voor de Dieren, de volgende vragen:

  • Is het college bekend met het trieste incident op het strand van Scheveningen dat plaats heeft gevonden op 27 maart j.l.?

  • Hoeveel kortlopende en langdurige ontheffingen zijn er de afgelopen vijf jaar afgegeven om te mogen rijden op het strand? Welke maatschappelijke doelen zijn daarmee gediend?
  • Kan het college een kritische blik werpen waar mogelijk ontheffingen kunnen worden beperkt? Zo nee, waarom niet?

Tijdens een gesprek tussen de strandbeheerder van de gemeente en de baasjes van de hond die is aangereden kwam geen duidelijkheid over de maximumsnelheid op het strand. Op de gemeentelijk website[2] onder ‘Ontheffing auto op het strand aanvragen’ wordt niet gerept over de maximumsnelheid op het strand. In de APV wordt alleen gesproken over een maximumsnelheid voor rij- of trekdieren of bespannen wagens.

  • Kan het college aangeven wat de maximumsnelheid is op het strand, waarom dat niet opgenomen is in de APV en hoe de maximumsnelheid wordt gecommuniceerd naar de aanvragers?
  • Is het college bereid de maximumsnelheid op te nemen zowel op de gemeentelijke website waar mensen de ontheffing auto op het strand aanvragen als in de APV? Zo nee, waarom niet?
  • Hoe wordt gehandhaafd op het naleven van de maximumsnelheid op het strand? Hoe vaak is de afgelopen vijf jaar gecontroleerd op de maximumsnelheid op het strand?
  • Is het college bereid om dit probleem hard aan te pakken door overtreders van de maximumsnelheid de ontheffing af te nemen? Zo nee, wat gaat het college doen om de Haagse stranden veilig te houden voor mens en dier?
  • Is het college bereid om de ontheffinghouders actief te informeren over de gevolgen van een overtreding en het belang van de maximumsnelheid om een veilig strand voor mens en dier te garanderen?

Robin Smit

Partij voor de Dieren

[1] https://petities.nl/petitions/maximumsnelheid-op-het-strand

[2] https://www.denhaag.nl/nl/vergunningen-en-ontheffingen/milieuvergunningen/ontheffing-auto-op-het-strand-aanvragen.htm

Indiendatum: apr. 2019
Antwoorddatum: 18 jun. 2019

Het raadslid de heer Smit heeft op 29 april 2019 een brief met daarin acht vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht. Overeenkomstig artikel 30 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.

Op 27 maart 2019 is op het Scheveningse strand een hond aangereden die het ongeluk niet heeft overleefd. Het is niet de eerste keer dat dit gebeurt. Al eerder stelde de Partij voor de Dieren deze gevaarlijke situaties aan de kaak in 2010 en 2013. Dit heeft niet geleid tot het voorkomen van deze gebeurtenissen. Wederom krijgt de fractie van de Partij voor de Dieren berichten binnen dat auto’s met hoge snelheden op het strand rijden. Nu zijn omwonenden en lotgenoten een petitie gestart voor een maximumsnelheid op het strand ter bescherming van mens en dier. In korte tijd is deze petitie al door honderden mensen getekend.

1. Is het college bekend met het trieste incident op het strand van Scheveningen dat plaats heeft gevonden op 27 maart j.l.?

Ja.

2. Hoeveel kortlopende en langdurige ontheffingen zijn er de afgelopen vijf jaar afgegeven om te mogen rijden op het strand? Welke maatschappelijke doelen zijn daarmee gediend?

Het (maatschappelijke) doel van ontheffingen is onder andere de bevoorrading van strandpaviljoens, landmeetwerkzaamheden, opruimwerkzaamheden en hulpdiensten (waaronder politie en toezichthouders). Door aanvragen kritisch te beoordelen, willen wij de gemotoriseerde voertuigen op het strand tot een minimum beperken.

3. Kan het college een kritische blik werpen waar mogelijk ontheffingen kunnen worden beperkt? Zo nee, waarom niet?

Elke aanvraag voor een ontheffing wordt kritisch getoetst op de maatschappelijke doelen, nut en noodzaak. Dit gaat mede op advies van de strand/wegbeheerder die de meest actuele informatie en kennis heeft van de betreffende situatie.

Langdurige ontheffingen

rijden op strand

Kortlopende ontheffingen

rijden op strand

20187141
20173106
20164480
20157Geen registratie
20142Geen registratie

Tijdens een gesprek tussen de strandbeheerder van de gemeente en de baasjes van de hond die is aangereden kwam geen duidelijkheid over de maximumsnelheid op het strand. Op de gemeentelijke website onder ‘Ontheffing auto op het strand aanvragen’ wordt niet gerept over de maximumsnelheid op het strand. In de APV wordt alleen gesproken over een maximumsnelheid voor rij- en trekdieren of bespannen wagens.

4. Kan het college aangeven wat de maximumsnelheid is op het strand, waarom die niet opgenomen is in de APV en hoe de maximumsnelheid wordt gecommuniceerd naar de aanvragers?

De maximum snelheid voor motorvoertuigen is ‘stapvoets’, dat staat duidelijk aangegeven in de verleende ontheffing aan de aanvrager. In de APV is een verbod opgenomen voor gemotoriseerd verkeer, waarbij het college de bevoegdheid heeft een ontheffing te verlenen. Het is niet logisch om bij een verbod een maximum snelheid aan te geven, de voorwaarden komen aan de orde bij de ontheffing.

5. Is het college bereid de maximumsnelheid op te nemen zowel op de gemeentelijke website waar mensen de ontheffing auto op het strand aanvragen als in de APV? Zo nee, waarom niet?

We zullen de maximum snelheid op de betreffende pagina toevoegen. Het koppelen van een maximum snelheid aan een verbod in de APV is niet logisch. Het college heeft de bevoegdheid een ontheffing te verlenen en stelt in de ontheffing zelf de voorwaarden die daarop van toepassing zijn.

6. Hoe wordt gehandhaafd op het naleven van de maximumsnelheid op het strand? Hoe vaak is de afgelopen vijf gecontroleerd op de maximumsnelheid op het strand?

Er is in de zomerperiode extra inzet van toezichthouders op het strand. In de afgelopen twee jaren is het toezicht geïntensiveerd n.a.v. de Strandnota.

7. Is het college bereid om dit probleem hard aan te pakken door overtreders van de maximumsnelheid de ontheffing af te nemen? Zo nee, wat gaat het college doen om de Haagse stranden veilig te houden voor mens en dier?

Het intensieve toezicht wordt voortgezet; overtredingen worden beboet; eventueel intrekken van de ontheffing wordt per geval beoordeeld.

8. Is het college bereid om de ontheffinghouders actief te informeren over de gevolgen van een overtreding en het belang van de maximumsnelheid om een veilig strand voor mens en dier te garanderen?

In de langdurige ontheffing wordt aangegeven wat de gevolgen van overtreding kunnen zijn; we gaan deze informatie ook op de website toevoegen.

Het college van burgemeester en wethouders,

de wnd. secretaris, de burgemeester,

Dineke ten Hoorn Boer Pauline Krikke