Bijdrage Raad in de Stad Loos­duinen


15 februari 2023

Voorzitter,

Dank, ook aan de organisatie en aan de inwoners van Loosduinen. De Partij voor de Dieren waardeert de geweldige betrokkenheid. Het is aan ons om de input serieus te nemen en daar verantwoord mee om te gaan. Veel mensen hadden klachten over onduidelijke communicatie met de gemeente.

Daarom als eerste vraag: Is de wethouder bereid om een schriftelijke reactie op het verslag te geven en die te sturen naar de aanwezigen en naar bewonersverenigingen in Loosduinen? De Partij voor de Dieren wil graag dat echt vragen beantwoord worden en bewoners te horen krijgen wat er met hun zorgen gedaan wordt. Anders lijkt Raad in de Stad maar eenmalig toneelstukje. Juist nu is goede communicatie belangrijk. Hoe gaat de wethouder dit oppakken?

Het tweede punt: Verkeersveiligheid. Voorzitter, de definitie van gemeente Den Haag over stadsdeelwethouder zegt: “De stadsdeelwethouder moet in de gaten houden of afgesproken plannen en maatregelen in een stadsdeel ook echt worden uitgevoerd. Als er problemen zijn in een stadsdeel, probeert de stadsdeelwethouder die op te lossen.” Wat gaat deze wethouder doen om de heftige problemen met verkeersveiligheid op te lossen? (Mijn fractie hoorde dat vervaagde strepen op zebrapaden soms anderhalf jaar niet hersteld worden omdat er niet elk jaar budget is voor dit type onderhoud. Moet er dan niet gewoon extra budget naar verkeersveiligheid? Hoe ziet de wethouder dit?)

Voorzitter, als derde punt: vergroening. Keer op keer wordt er aan de bel getrokken dat groen verdwijnt of dreigt te verdwijnen, zoals bijvoorbeeld bij volkstuinen. Terwijl bewoners duidelijk ook aangeven dat groen en buurttuinen verbindend werken. Wat de Partij voor de Dieren betreft is het goed om duidelijkheid te geven dat we als stad voor behoud van groen, volkstuinen en buurttuinen zijn. Is de wethouder het hiermee eens en kan de wethouder aangeven dat we in Loosduinen bestaande initiatieven sowieso behouden en juist gaan inzetten op meer groene initiatieven?

Dan, het vierde punt. Betaalbare ruimtes voor kunst en cultuur. Mensen missen plekken om samen te zijn en zeker ook atelier en werkruimtes voor kunstenaars. Is de wethouder bereid om te inventariseren hoeveel van deze plekken er zijn en waar mogelijkheden liggen om dit beter te benutten?

Laatste punt: hoewel de opkomst goed was, viel op dat er weinig jongeren waren. De voorzitter van de commissie Loosduinen gaf net ook aan dat het uitdagend is om jongeren te betrekken. En hoe gaat de wethouder zich inzetten om Loosduinen leuker voor jongeren te maken en hen meer te betrekken bij wat er in dit mooie stadsdeel speelt?