Bijdrage Schrif­te­lijke vragen De Pionier


15 februari 2023

Voorzitter,

Dank. In januari 2017 schrijven de burgemeester en wethouders van Utrecht een brief aan de raad. In de brief melden ze dat de gemeente een Bibob-onderzoek start naar de eigenaar van een pand op de Zamenhofdreef 77. We zijn een aantal jaar verder maar mijn fractie wil toch alsnog het college van Utrecht van destijds complimenteren met de geboden transparantie.

De vraag aan de burgemeester: Is hij het eens dat de situatie in Utrecht een voorbeeld is van transparantie die logisch en nuttig is, voor huurders, inwoners en betrokkenen? En waarom biedt het college in Den Haag niet standaard diezelfde transparantie? Het terecht of onterecht beschermen van de reputatie van een ondernemer mag niet standaard belangrijker zijn dan het recht van anderen om te weten wat de risico's zijn. Is de burgemeester het hiermee eens?