Bijdrage Sche­ve­ningen


Raad

10 februari 2023

Voorzitter,

We zien dat Scheveningen stapje voor stapje lelijker wordt doordat het college VolkerWessels de vrije hand lijkt te geven. We zien het bij de Duinbunkers en vrezen dat nog meer projecten zo lopen. Specifiek maken we ons zorgen om de Boulevardzijde van de verschillende projecten aan de Visafslagweg. Hier moeten we echt op beeldkwaliteit sturen. Vandaar de motie die ik samen met de SP, HSP en CU/SGP indien:

Verzoekt het college:

  • ervoor zorg te dragen dat de ontwikkelingen in Scheveningen bijdragen aan een betere en niet slechter aanzicht op Scheveningen;

  • hiervoor de kaders aan te passen of het Q-team anders aan te sturen;

  • de raad te informeren over hoe het college bij de ontwikkelingen rond de Strandweg hier invulling aan gaat gegeven.