Bijdrage Rotterdam The Hague Airport


Raad

9 februari 2023

Voorzitter,

Den Haag wil klimaatneutraal zijn in 2030. Den Haag sluit aan bij klimaatdoelstellingen van het Rijk. Den Haag spant zich in om de uitstoot van CO2 te verlagen. We komen met concrete acties om de uitstoot van broeikassen te verminderen. Een greep van zinnetje uit het coalitieakkoord. En hopelijk laat Den Haag vandaag zien dat dit geen holle phrasen zijn, maar beloftes. Dit kunnen wij bijvoorbeeld doen door ons als stad uit te spreken voor een krimp van de luchtvaart. Als naamgever hebben we een plek aan tafel bij Rotterdam The Hague Airport, en als G4 stad zijn we een belangrijke gesprekspartner van het Rijk. Het eindrapport van de participatie over Rotterdam The Hague Airport stelt dat stillere vliegtuigen ruimte bieden voor méér vliegtuigbewegingen; dat betekent dus meer vliegtuigen en meer uitstoot. Het is daarom belangrijk om ons uit te spreken tegen de enorme vervuiling en overlast die een luchthaven met zich meebrengt en een standpunt in te nemen.

Verzoekt het college: in reactie op het eindrapport, zich in duidelijke bewoording uit te spreken voor vermindering van het aantal vliegbewegingen op de luchthaven. Deze dien ik in met GroenLinks, PvdA, SP, CU/SGP en HSP.

Ook moeten we realistisch zijn over de langetermijn. Als samenleving zullen we minder moeten vliegen als we klimaatverandering tegen willen gaan. Daarom ook de volgende motie:

Spreekt uit, dat: de raad voorstander is van sluiting van Rotterdam The Hague Airport.

En draagt het college op: dit uitgangspunt over te brengen aan de relevante overheden.

Deze dien ik samen in met GroenLinks, PvdA, SP en HSP.