Schrif­te­lijke vragen Verkeers­si­tuatie Inter­na­ti­onale School


Indiendatum: jun. 2019

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

De Partij voor de Dieren heeft van bewoners bezorgde signalen ontvangen over de verkeerssituatie rond de Internationale School. Ouders die op de Ockenburghstraat vanuit het zuiden komen, moeten allen keren op het kruispunt met de Laan van Meerdervoort. Hierna moeten zij met spoed van de linkse naar de rechtse rijbaan om de afslag naar de school te halen. Om het verkeer te begeleiden zijn verkeersregelaars aangesteld.

Om deze situatie te vermijden maken sommige ouders gebruik van een sluiproute over het Schapenatjesduin door/langs de Puinduinen. Dit is een fietspad, maar duidelijke markering en paaltjes ontbreken waardoor de suggestie wordt gewekt dat deze route voor auto’s toegankelijk is.

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stelt het raadslid de heer Robin Smit, Partij voor de Dieren, de volgende vragen:

1) Is het college bekend met de ontstane verkeerssituatie rond de Internationale School?

2) Welke aanpassingen aan de inrichting heeft het college al uit laten voeren om de verkeerssituatie te verbeteren?

3) Is het college bereid de fietspaden in de omgeving van de Internationale School duidelijker te markeren en middels paaltjes aan beide zijden af te sluiten voor autoverkeer?

4) Is het college bereid in overleg te treden met de Internationale School om samen de verkeerssituatie te verbeteren?

5) Heeft het ov (bussen 24 en 26 en tram 3) dat in de buurt van de Internationale School stopt, tijdens de spits voldoende capaciteit om aan de vraag naar vervoer van leerlingen te voldoen? Zo nee, is het college bereid hier aandacht voor te vragen bij de MRDH?

Robin Smit
Partij voor de Dieren

Indiendatum: jun. 2019
Antwoorddatum: 16 jul. 2019

Het raadslid de heer Smit heeft op 18 juni 2019 een brief met daarin vijf vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht.
Overeenkomstig artikel 30 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.

De Partij voor de Dieren heeft van bewoners bezorgde signalen ontvangen over de verkeerssituatie rond de Internationale School. Ouders die op de Ockenburghstraat vanuit het zuiden komen, moeten allen keren op het kruispunt met de Laan van Meerdervoort. Hierna moeten zij met spoed van de linkse naar de rechtse rijbaan om de afslag naar de school te halen. Om het verkeer te begeleiden zijn verkeersregelaars aangesteld.

Om deze situatie te vermijden maken sommige ouders gebruik van een sluiproute over het Schapenatjesduin door/langs de Puinduinen. Dit is een fietspad, maar duidelijke markering en paaltjes ontbreken waardoor de suggestie wordt gewekt dat deze route voor auto’s toegankelijk is.

1. Is het college bekend met de ontstane verkeerssituatie rond de Internationale School?

Ja.

2. Welke aanpassingen aan de inrichting heeft het college al uit laten voeren om de verkeerssituatie te verbeteren?

Enkele jaren geleden is de opstelstrook op de Ockenburghstraat, komend vanaf de Kijkduinsestraat, verlengd zodat er meer ruimte is ontstaan om, vanaf het kruispunt met de Laan van Meerdervoort, de afslag naar de Internationale School veiliger te bereiken. Daarnaast is er op dit moment een onderzoek gaande om de verkeerssituatie rond de Internationale School verder te verbeteren.

3. Is het college bereid de fietspaden in de omgeving van de Internationale School duidelijker te markeren en middels paaltjes aan beide zijden af te sluiten voor autoverkeer?

De Wijndaelerweg en de Schapenatjesduin zullen binnenkort (gedeeltelijk) worden heringericht. Het is na deze herinrichting voor autoverkeer niet meer mogelijk om via het Schapenatjesduin de Internationale School te bereiken. Deze route is tijdelijk opengesteld voor gemotoriseerd verkeer vanwege bouwwerkzaamheden. Fietsers krijgen met deze aanpassingen een extra route naar de Internationale School. Met de school is afgesproken om de verkeerssituatie te beoordelen en eventueel verdere aanpassingen uit te voeren.

4. Is het college bereid in overleg te treden met de Internationale School om samen de verkeerssituatie te verbeteren?

Ja, zie antwoord op vraag 3.

5. Heeft het ov (bussen 24 en 26 en tram 3) dat in de buurt van de Internationale School stopt, tijdens de spits voldoende capaciteit om aan de vraag naar vervoer van leerlingen te voldoen? Zo nee, is het college bereid hier aandacht voor te vragen bij de MRDH?

Ja, er zijn geen signalen van een tekort aan capaciteit van het openbaar vervoer.

Het college van burgemeester en wethouders,

de wnd. secretaris,
Dineke ten Hoorn Boer
de burgemeester,
Pauline Krikke

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen Daknetten schadelijk voor vogels

Lees verder

Schriftelijke vragen Breder bereik achter de voordeur door dierenpolitie

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer