Schrif­te­lijke vragen Daknetten scha­delijk voor vogels


Indiendatum: jun. 2019

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

In Den Haag, stad aan zee, wonen veel meeuwen. De afgelopen jaren zijn zij meer en meer de binnenstad ingetrokken. Enerzijds omdat hun natuurlijke leefgebied in de duinen en de haven steeds meer door mensen wordt ingenomen, anderzijds omdat er in de stad veel te eten voor hen is te vinden. Er zijn mensen die overlast ervaren van de meeuwen die in de stad leven en daarom maatregelen treffen om de dieren van hun dak te weren. De gemeente raadt aan om netten te spannen op daken en biedt daarvoor subsidies aan. Gebleken is nu dat vogels in de netten vast komen te zitten en (dodelijk) gewond kunnen raken.

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stelt het raadslid Robin Smit de volgende vragen:

1) Is het college bekend met de maatregel om netten op daken te spannen om meeuwen te weren?

2) Is het college bekend met de het feit dat de gemeente deze methode aanraadt op de website en incidenteel subsidies verlengt voor deze maatregel?

3) Is het college bekend met de berichten van de Dierenambulance Den Haag e.o. en vogelopvang De Wulp dat deze netten gevaarlijk zijn voor vogels omdat zij er in vast kunnen blijven zitten en daardoor (dodelijk) gewond kunnen raken? Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat dit bijzonder onwenselijk is?

In nieuwsartikel ‘Daar zijn de meeuwen weer’ in NRC komt Haagse stadsecoloog Martin van den Hoorn aan het woord. Hij legt hierin uit dat de netten geen oplossing zijn. De meeuwen worden alleen naar andere daken gejaagd.

4) Is het college bekend met het artikel ‘Daar zijn de meeuwen weer’ van NRC? Is het college het met de stadsecoloog en de Partij voor de Dieren eens dat de netten geen oplossing zijn, maar slechts het probleem verschuiven?

5) Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat de gemeente moet stoppen met het promoten en subsidiëren van daknetten?

6) Is het college bereid te gaan kijken waar de netten nu een gevaarlijke situaties opleveren voor vogels en de bewoners aan te raden de netten te verwijderen van hun daken?

Robin Smit

Partij voor de Dieren

Indiendatum: jun. 2019
Antwoorddatum: 9 jul. 2019

Het raadslid de heer Smit heeft op 6 juni 2019 een brief met daarin zes vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht. Overeenkomstig artikel 30 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.

In Den Haag, stad aan zee, wonen veel meeuwen. De afgelopen jaren zijn zij meer en meer de binnenstad ingetrokken. Enerzijds omdat hun natuurlijke leefgebied in de duinen en de haven steeds meer door mensen wordt ingenomen, anderzijds omdat er in de stad veel te eten voor hen is te vinden. Er zijn mensen die overlast ervaren van de meeuwen die in de stad leven en daarom maatregelen treffen om de dieren van hun dak te weren. De gemeente raadt aan om netten te spannen op daken en biedt daarvoor subsidies aan. Gebleken is nu dat vogels in de netten vast komen te zitten en (dodelijk) gewond kunnen raken.

1. Is het college bekend met de maatregel om netten op daken te spannen om meeuwen te weren?

Ja.

2. Is het college bekend met de het feit dat de gemeente deze methode aanraadt op de website en incidenteel subsidies verlengt voor deze maatregel?

Ja.

3. Is het college bekend met de berichten van de Dierenambulance Den Haag e.o. en vogelopvang De Wulp dat deze netten gevaarlijk zijn voor vogels omdat zij er in vast kunnen blijven zitten en daardoor (dodelijk) gewond kunnen raken?3 Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat dit bijzonder onwenselijk is?

Ja, zie antwoord vraag 5

In nieuwsartikel ‘Daar zijn de meeuwen weer’ in NRC4 komt Haagse stadsecoloog Martin van den Hoorn aan het woord. Hij legt hierin uit dat de netten geen oplossing zijn. De meeuwen worden alleen naar andere daken gejaagd.

4. Is het college bekend met het artikel ‘Daar zijn de meeuwen weer’ van NRC? Is het college het met de stadsecoloog en de Partij voor de Dieren eens dat de netten geen oplossing zijn, maar slechts het probleem verschuiven?

Ja. Daknetten vormen geen structurele oplossing voor de aanwezigheid van stadsmeeuwen in die zin dat zij er voor zorgen dat de meeuwen buiten de stad gaan broeden. Wel kunnen ze effectief worden ingezet om lokaal het broeden van meeuwen te verhinderen.

5. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat de gemeente moet stoppen met het promoten en subsidiëren van daknetten?

Nee. Diverse bewoners ondervinden substantiële hinder van meeuwen, en de mogelijkheden om overlast aan te pakken zijn zeer beperkt. Zie hiervoor onder andere de Stadsmeeuwenwijzer die de gemeente Den Haag samen met de gemeenten Leiden, Katwijk en Rotterdam ontwikkeld heeft. Mits juist geplaatst zijn daknetten de meest diervriendelijke methode om lokaal dakbroedende meeuwen tegen te gaan. Om toekomstige meeuwenslachtoffers te voorkomen heeft de gemeente de informatie op haar website geactualiseerd.

6. Is het college bereid te gaan kijken waar de netten nu een gevaarlijke situaties opleveren voor vogels en de bewoners aan te raden de netten te verwijderen van hun daken?

Problemen doen zich zover bekend alleen voor in het Bezuidenhout, waar de Stichting Wijkberaad Bezuidenhout actief het plaatsen van netten heeft gestimuleerd. Direct na de eerste melding van gewonde meeuwen van Vogelopvang de Wulp aan een van de stadsecologen (5 juni 2019) is een bericht gestuurd naar de Stichting Wijkberaad Bezuidenhout met het verzoek om de slecht geplaatste netten onder de aandacht van bewoners te brengen.

Het college van burgemeester en wethouders,

de wnd. secretaris,
Dineke ten Hoorn Boer

de burgemeester,
Pauline Krikke