Bijdrage Uitvoe­rings­pro­gramma Verkeers­vei­ligheid 2023-2026


26 januari 2023

Voorzitter,

Dank aan de bijdrage van de Fietsersbond. Fijn om het samen over verkeersveiligheid te hebben. Fijn ook dat we hier allemaal ongehavend zitten, want laten we wel wezen, het is als fietser niet veilig in Den Haag. Ik zie veel goede aspecten in dit stuk, zoals de aandacht voor scholen. Mijn waardering daarvoor.

De Partij voor de Dieren focust het liefst op duurzaam vervoer; dus voorrang voor wandelen en fietsen. Het zogenaamde ‘STOMP principe’. Zowel in het coalitieakkoord als in dit plan komt dat ook naar voren. Tenminste, in theorie. Toch ziet mijn fractie niet de scherpe keuzes die genomen moeten worden om echt voorrang te geven aan voetgangers en fietsers.

Neem bijvoorbeeld de maximumsnelheid. Ik kan me aansluiten bij mijn collega van GL; 30km/u is veiliger dan 50km/u en bovendien beter voor de luchtkwaliteit en het milieu. Dit wordt ook aangekaart in het plan van de wethouder, maar alsnog worden er heel veel slagen om de arm gehouden en worden er geen scherpe keuzes gemaakt. Natuurlijk, met klinkers en handhaving is het nog effectiever, maar daar kan op langere termijn naartoe gewerkt worden. De inspreker van de Fietsersbond onderstreepte dit zojuist ook al. Wij hopen op een daadkrachtig beleid van deze wethouder, graag een reactie.

Ook is de Partij voor de Dieren een voorstander van brommers naar de rijbaan. Niet alleen vanwege de stinkende uitlaten op het fietspad - al zijn die smerig zat -, maar ook om meer ruimte en veiligheid te creëren op het fietspad. Waarom wordt hier niet voor gekozen?

Dit soort doortastende maatregelen, die echt bijdragen aan het doel van 0 verkeersdoden, worden nu niet genomen. Hoe gaat het college het effect van de maatregelen monitoren? Graag een reactie van de wethouder.

Dan, voorzitter, mijn pièce de résistance. De absolute chaos tussen stadhuis en winkelstraat. De bijna dood ervaring van de hofstad. Ik heb het natuurlijk over de ‘shared spaces’ van de binnenstad. Nieuwe wethouder, nieuwe kansen, hoop ik dan. Laten we toegeven dat het een mislukt experiment was, en een beetje orde scheppen in de chaos. Als dit college echt voetgangers en fiets op 1 zet, zorg dan voor fietspaden en veilige oversteekplekken. Ook pleit mijn partij voor blindegeleidelijnen op de stoep, want als we een toegankelijke stad willen zijn, moet deze locatie worden aangepakt. De Partij voor de Dieren is van mening dat ook mensen met een rolstoel, slechthorenden en slechtzienden zich veilig door de stad kunnen bewegen.

Voorzitter, tot slot, ik heb een overzichtje gemaakt van de klachten die bij ons binnen zijn gekomen over fietsveiligheid, die zou ik u graag nog meegeven als extra input.