Den Haag onte­vreden met lucht­vaartnota


16 juli 2020

De gemeente Den Haag is kritisch op de nieuwe luchtvaartnota 2020-2050 die de Minister van Infrastructuur en Waterstaat in voorbereiding heeft. In een zienswijze roept de gemeente het Rijk op minder CO2 uit te stoten en de geluidsoverlast van vluchten beperkt te houden.

Zienswijze
Op initiatief van de Partij voor de Dieren stelde het college een zienswijze op waarin het aangaf dat het niet wilde dat Rotterdam The Hague Airport ging groeien. Op verschillende punten heeft de Haagse gemeenteraad de zienswijze aangescherpt.

Minder uitstoot
Ten eerste heeft de raad zich negatief uitgesproken over de landelijke stikstof en CO2-reductiedoelstellingen. Hoewel de gemeente Den Haag al in 2030 klimaatneutraal wil zijn, hoeft de luchtvaart dat pas in 2070 te zijn. De gemeente Den Haag roept het Rijk op die doelstelling aan te scherpen. Robert Barker, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren Den Haag: ‘Burgers en bedrijven moeten de komende jaren minder stikstof en CO2 uitstoten, maar de luchtvaart wordt helemaal uitgezonderd. Goed dat de gemeente Den Haag het Rijk hierover op de vingers tikt.’

Geluidsoverlast
Ook de geluidsoverlast baart de Haagse gemeenteraad zorgen. De concept-luchtvaartnota laat een achterdeur open naar het vergroten van de geluidsruimte voor kleine commerciële en zakelijke vluchten, bijvoorbeeld voor Rotterdam The Hague Airport. Zo zou de totale geluidsoverlast alsnog toe kunnen nemen. Ook hiertegen heeft Den Haag zich nu uitgesproken.

Gerelateerd nieuws

Staandwantvissen langs Scheveningse Boulevard verboden

De Haagse gemeenteraad heeft vanavond ingestemd met het voorstel van de Partij voor de Dieren om staandwantnetten voor de Sch...

Lees verder

Financiële steun voor sekswerkers

Goed nieuws voor een kwetsbare groep Hagenaars. De Gemeente Den Haag moet sekswerkers die vanwege corona zonder inkomsten zit...

Lees verder