Amen­dement Geen uitbreiding gebruiks­ruimte vanwege maat­schap­pe­lijke vluchten


15 juli 2020

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 14 juli 2020, ter bespreking van het voorstel van het college inzake Zienswijze luchtvaartnota 2020-2050.

Besluit om toe te voegen aan het dictumpunt I:

  • De gemeente Den Haag spreekt zich uit tegen het creëren van een aparte gebruiksruimte voor spoedeisende hulpverlening en politietaken indien dit leidt tot een uitbreiding van de gebruiksruimte voor zakelijke of commerciële vluchten en zo meer overlast voor omwonenden.

Toelichting:

In de ontwerp Luchtvaartnota staat het volgende: “Vanwege het maatschappelijke belang (nationale veiligheid) wordt voor spoedeisende hulpverlening en politietaken een aparte gebruiksruimte in luchthavenbesluiten gecreëerd. Het Rijk zal voor dit verkeer haar regierol versterken. Voor deze vluchten geldt dat deze met zo min mogelijk hinder voor de omgeving uitgevoerd worden. Het apart zetten van deze gebruiksruimte leidt niet tot het vergroten van de gebruiksruimte voor groot commercieel verkeer op luchthavens.” Deze laatste zin biedt ruimte voor het vergroten van de gebruiksruimte voor kleiner commercieel verkeer en zakelijke vluchten. Wij willen ervoor waken dat er op deze manier toch ruimte wordt gecreëerd voor een toename van het aantal vluchten en daarmee een toename van de overlast.

Robert Barker
Partij voor de Dieren
Maarten de Vuyst
GroenLinks
Joris Wijsmuller
Haagse Stadspartij

Frans Hoynck van Papendrecht
Partij voor de Toekomst
Status

Aangenomen

Voor

D66, GroenLinks, PvdA, Haagse Stadspartij, Partij voor de Dieren, SP

Tegen

Hart voor Den Haag, VVD, CDA, PVV