Amen­dement Dring uitstoot terug


15 juli 2020

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 14 juli 2020, ter bespreking van het voorstel van het college inzake Zienswijze luchtvaartnota 2020-2050.

Besluit om toe te voegen aan dictumpunt 1:

  • De gemeente Den Haag heeft de ambitie om in 2030 klimaatneutraal te zijn. Als stad aan zee heeft Den Haag een bijzonder belang bij een voortvarend klimaatbeleid. De CO2-reductiedoelen die u voor de internationale luchtvaart stelt, zijn daarmee niet in lijn aangezien u slechts inzet op een CO2-neutrale uitstoot voor vertrekkende vluchten in 2070 en in 2030 slechts het uitstootniveau van 2005 wilt behalen. Wij roepen u op uw CO2-reductiedoelen aan te scherpen.
  • In de gemeente Den Haag liggen drie Natura 2000-gebieden. Door overmatige stikstofuitstoot staat de natuur in deze gebieden onder druk en zijn verschillende stadsontwikkelingen op dit moment nagenoeg onmogelijk. De gemeente Den Haag acht een toename van de stikstofdepositie door luchtverkeer onwenselijk. Wij dringen erop aan dat de stikstofdepositie van de luchtvaart wordt teruggebracht.

Toelichting:

Den Haag heeft de ambitie om in 2030 een klimaatneutrale stad te worden. Daartegenover staat dat in de concept luchtvaartnota het doel wordt gesteld om in 2030 qua CO2-uitstoot op het niveau van 2005 te zijn en pas in 2070 CO2-neutraal te worden. Dit zijn te lage ambities. Daarnaast kampt Den Haag met enorme uitdagingen rond de stikstofuitstoot. Het is wenselijk dat ook de luchtvaart ook een wezenlijke bijdrage levert aan het verminderen van de uitstoot van CO2 en stikstof.

Robert Barker
Partij voor de Dieren
Maarten de Vuyst
GroenLinks
Joris Wijsmuller
Haagse Stadspartij
Frans Hoynck van Papendrecht
Partij voor de Toekomst
Pieter Grinwis
ChristenUnie/SGP

Lesley Arp
SP


Status

Aangenomen

Voor

D66, GroenLinks, PvdA, Haagse Stadspartij, Partij voor de Dieren, SP

Tegen

Hart voor Den Haag, VVD, CDA, PVV