Motie Compenseer verdwenen groen


15 juli 2020

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 14 juli 2020, ter bespreking van de Planuitwerkingskader St Jansklooster (RIS304181).

Overwegende, dat:

  • in de Ruimtelijke verkenning Driehoek Loosduinen het uitgangspunt van vergroening is vastgelegd;
  • met voorliggend bouwplan 528 m2 aan groene ruimte verdwijnt;
  • de kans groot is dat met de inrichting van tuinen er extra versteende ruimte zal komen;
  • het groen nu slechts wordt gecompenseerd met groene daken en een waterberging.

Verzoekt het college:

  • slechts medewerking aan dit plan te verlenen als elders daadwerkelijk de groene ruimte wordt gecompenseerd.

En gaat over tot de orde van de dag.

Robert Barker
Partij voor de Dieren

Peter Bos
Haagse Stadspartij


Status

Aangenomen

Voor

Hart voor Den Haag, GroenLinks, PvdA, Haagse Stadspartij, Partij voor de Dieren, SP

Tegen

VVD, D66, CDA, PVV, ChristenUnie/SGP

Lees onze andere moties

Amendement Geen uitbreiding gebruiksruimte vanwege maatschappelijke vluchten

Lees verder

Motie Geen dieren in de val

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer