Motie Compenseer verdwenen groen


15 juli 2020

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 14 juli 2020, ter bespreking van de Planuitwerkingskader St Jansklooster (RIS304181).

Overwegende, dat:

  • in de Ruimtelijke verkenning Driehoek Loosduinen het uitgangspunt van vergroening is vastgelegd;
  • met voorliggend bouwplan 528 m2 aan groene ruimte verdwijnt;
  • de kans groot is dat met de inrichting van tuinen er extra versteende ruimte zal komen;
  • het groen nu slechts wordt gecompenseerd met groene daken en een waterberging.

Verzoekt het college:

  • slechts medewerking aan dit plan te verlenen als elders daadwerkelijk de groene ruimte wordt gecompenseerd.

En gaat over tot de orde van de dag.

Robert Barker
Partij voor de Dieren

Peter Bos
Haagse Stadspartij


Status

Aangenomen

Voor

Groep de Mos/HvDH, GroenLinks, PvdA, Haagse Stadspartij, Partij voor de Dieren, Islam Democraten, SP, NIDA, Partij voor de Toekomst

Tegen

VVD, D66, CDA, PVV, ChristenUnie/SGP